MEiN, Kuratorium Oświaty, Gmina Mielnik i inne

___________________________________________________________________________________________________

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. MEiN zachęca uczniów, nauczycieli oraz rodziców do udziału w tegorocznych wydarzeniach organizowanych on-line. Z tej okazji zostały przygotowane spotkania ze świadkami historii, spektakle, występy artystyczne, dyskusje, okolicznościowe pieśni i modlitwy.

Zainteresowanych zachęcamy do przeczytania informacji zamieszczonych w poniższym linku.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/miedzynarodowy-dzien-pamieci-o-ofiarach-holokaustu–wlacz-sie-w-obchody

___________________________________________________________________________________________________

Edukacja leśna

Lasy Państwowe przygotowały bogaty zestaw materiałów edukacyjnych (m.in. scenariusze zajęć, filmy o faunie i florze, infografiki, książeczki edukacyjne, kolorowanki, leśne łamigłówki), których celem jest popularyzowanie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Korzystać z zasobów mogą nauczyciele, jak również uczniowie i rodzice.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-lesna–zasoby-on-line-lasow-panstwowych

___________________________________________________________________________________________________

Konkurs plastyczny “Mały ilustrator książek”

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat do udziału w konkursie plastycznym, który polega na zilustrowaniu Elizy – jednej z postaci występujących w książce “Kalina i zaczarowana nić” autorstwa Małgorzaty Rek. Technika pracy jest dowolna. Liczą się umiejętności manualne, artystyczne i pomysłowość.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 stycznia 2021 r.

http://www.ckis.siedlce.pl/aktualnosci/3328-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-plastycznym-pt-maly-ilustrator-ksiazek.html

___________________________________________________________________________________________________

Podstawy programowania, podstawy prawa

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z naukowcami i ekspertami przygotował filmy edukacyjne dotyczące podstaw programowania i podstaw prawa.

Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawy-programowania-i-podstawy-prawa–filmy-edukacyjne-dla-uczniow

___________________________________________________________________________________________________

Edukacja o bezpieczeństwie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało materiały dydaktyczne, filmiki, poradniki, konspekty zajęć odnoszące się do różnych aspektów bezpieczeństwa, pomocne w kształtowaniu bezpiecznych zachowań w czasie zagrożenia. Materiały edukacyjne przygotowała także Państwowa Straż Pożarna oraz Polska Policja. W wyznaczonych zakładkach można znaleźć komiksy, konkursy, animacje. Zestawy poradników przeznaczone są nie tylko dla nauczycieli, ale także dla rodziców oraz uczniów.

Wszystkie zasoby można znaleźć w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-o-bezpieczenstwie–zasoby-edukacyjne-mswia

___________________________________________________________________________________________________

Cyfrowa biblioteka dla uczniów

Biblioteka Narodowa, w ramach realizacji Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, przygotowała kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno te obowiązkowe jak i uzupełniające. Wszystkie publikacje można przeglądać on-line, a także pobrać na komputer bądź inne urządzenie mobilne. Dostęp do materiałów jest bezpłatny.

Lektury dla uczniów szkoły podstawowej podstępne są w poniższym linku:

https://polona.pl/collections/institutions/1/lektury-szkolne-czesc-1-szkoly-podstawowe,NTU0Njk2MTU5NDYyMTM2NTQ2OQ/?sort=score%20desc

Szczegóły akcji na stronie internetowe MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/cyfrowa-biblioteka-dla-uczniow-i-studentow

___________________________________________________________________________________________________

Drugi tydzień ferii na uczelni

Uniwersytet Warszawski, Akademia WSB, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Warszawska i inne uczelnie opracowały specjalny program edukacyjno – rozrywkowy na okres ferii. Uczestnicy akcji będą mogli nie tylko zdobyć wiedzę i rozwijać zainteresowania, ale także poczuć się przez chwilę studentem.

Więcej szczegółów w poniższym linku.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/oferta-uczelni-na-drugi-tydzien-ferii

___________________________________________________________________________________________________

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii

W okresie ferii zimowych rodzice oraz dzieci mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje bezpłatna infolinia  800 080 222. Ponadto, powstała także poradnia on-line “Zawsze Jest Jakieś Wyjście”, która wspiera działalność na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Strona internetowa poradni: https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/.

___________________________________________________________________________________________________

Ferie z Polskim Radiem

Polskie Radio zmienia swoją ramówkę w czasie ferii zimowych. W ofercie pojawią się dwa słuchowiska dla dzieci i młodzieży “Zima z Radiem” oraz “Ferie z Trójką”.

Więcej informacji w poniższym linku.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-z-polskim-radiem–audycje-i-sluchowiska-dla-dzieci-i-mlodziezy

___________________________________________________________________________________________________

Ferie bez nudy

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej opracowała specjalny program zajęć skierowany do dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych. Jest to akcja, która ma na celu zorganizowanie czasu wolnego za pomocą platformy internetowej www.feriebeznudy.pl, na której pojawią się sportowcy, influencerzy, gamerzy w celu podzielenia się swoimi umiejętnościami w dziedzinach tj.: sport, aktorstwo, taniec, śpiew, rysunek, gry planszowe, gry komputerowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rusza-akcja-feriebeznudy-fundacji-lotto-im-haliny-konopackiej-przy-wspolpracy-z-ministerstwem-edukacji-i-nauki2

___________________________________________________________________________________________________

Ferie po królewsku

Na czas ferii zimowych Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi przygotował specjalny program dla dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem w załączniku.

___________________________________________________________________________________________________

Informatory o egzaminie ósmoklasisty

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku oraz zaktualizowała informacje o sposobie organizacji i ich przeprowadzania.

Materiały dostępne są w poniższych linkach oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Egzamin ósmoklasisty.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20E8%20Informacja%202020_2021%20AKTUALIZACJA.pdf

___________________________________________________________________________________________________

“Ferie z TVP”

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Telewizją Polską przygotowało nową ofertę programową. “Ferie z TVP” to projekt adresowany do dzieci i młodzieży zapewniający mądrą rozrywkę, ciekawe filmy i seriale, a także programy edukacyjne i lifestylowe. Twarzą i ambasadorką projektu jest Roksana Węgiel.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami akcji przedstawionymi w poniższych linkach:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ferie-z-tvp-wyjatkowa-propozycja-dla-rodzin

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-z-tvp–oferta-programowa

___________________________________________________________________________________________________

Materiały edukacyjne WCEO

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej na swojej stronie internetowej zamieściło scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, komiksy historyczne, publikacje naukowe i popularnonaukowe, wystawy, kolorowanki i inne pomoce edukacyjne, które mogą być wykorzystane podczas nauki zdalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez WCEO zamieszczone w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-edukacyjne-wojskowego-centrum-edukacji-obywatelskiej

___________________________________________________________________________________________________

Materiały edukacyjne NID

Narodowy Instytut Dziedzictwa w przygotowanym serwisie edukacyjnym udostępnia uczniom oraz nauczycielom scenariusze zajęć, filmy edukacyjne, gry, opisy, zdjęcia najważniejszych zabytków w Polsce i wiele innych bezpłatnych materiałów związanych z edukacją o dziedzictwie.

Z przygotowanych zasobów można korzystać za pomocą poniższego linku:

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-edukacyjne-narodowego-instytutu-dziedzictwa

___________________________________________________________________________________________________

“Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Gmina Mielnik realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji – także w życiu codziennym.

Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań:

  1. szkolenie nauczycieli – realizowane w 3 blokach tematycznych:

technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania.

  1. zakup sprzętu – każda szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery przenośne i/lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica interaktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz roboty edukacyjne.
  2. zajęcia dodatkowe dla uczniów – na zakupionym sprzęcie w każdej szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej zaawansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych oraz zajęcia z robotyki i programowania.

Efekty:

realizacja 720 godzin kursów dla nauczycieli,
uczestnictwo w szkoleniach 180 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska), w tym:

  • 135 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
  • 60 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • 75 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania,

(nauczyciel może wziąć udział w każdym z bloków tematycznych)

zakup wyposażenia do 20 pracowni mobilnych, do 20 szkół objętych projektem, w tym m.in.: 467 komputerów przenośnych, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (monitor interaktywny, zestaw interaktywny lub ekran projekcyjny z rzutnikiem) i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami,
realizacja 1 440 godzin zajęć dodatkowych z zakresu TIK oraz robotyki i programowania,
objęcie minimum 547 uczniów zajęciami dodatkowymi z zakresu TIK oraz robotyki i programowania
Planowany okres realizacji: 08.2020 – 06.2021

Wartość projektu: 3 541 364,16 zł

Wartość dofinansowania: 3 186 919,66 zł (89,99%)

Wartość wkładu własnego Partnerów: 354 444,50 zł (10,01%)

___________________________________________________________________________________________________