Zespół Szkół w Mielniku

___________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2023/2024

__________________________________________________________________________________________________

Informacja

przypominamy, iż dni 14-16.05.2024 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. I-VII – Egzaminy ósmoklasisty.

W tym czasie szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 10.05.2024 r. do godz.10:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

Prosimy, aby uczniowie kl. VIII w dniach 14-16.05.2024 r. przybyli do szkoły na godz.8:30. Każdy uczeń zdający egzamin powinien posiadać ważną legitymację szkolną, długopis z czarnym tuszem oraz linijkę na egzamin z matematyki. Zalecamy, aby telefony komórkowe pozostawić w domu.

__________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Dnia 9 maja 2024 r. (czwartek) o godz.15:45 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy.

__________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dni 01-06.05.2024 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

__________________________________________________________________________________________________

Projekt Erasmus +

__________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Przypominamy, że wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się dnia 28 marca 2024 r. i trwa do dnia 2 kwietnia 2024 r. Do szkoły wracamy 3 kwietnia 2024 r. (środa).

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Mielnik uprzejmie informuje Udziałowców, że istnieje możliwość zwrotu wydatków poniesionych przez Udziałowca Spółki na wycieczki i wyjazdy szkolne organizowane przez Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Osoby Uprawnione, których dzieci, wnuki bądź prawnuki uczęszczają do żłobka, przedszkola lub szkoły w Mielniku mogą występować o zwrot kosztów w oparciu o Zaświadczenie (na którym będą zsumowane koszty wycieczek i wyjazdów), wydane w sekretariacie szkoły oraz poprawnie wypełniony Wniosek Udziałowca Spółki (dostępny również w sekretariacie szkoły).

Wycieczki i wyjazdy w roku szkolnym z miesięcy wrzesień-styczeń będą rozliczane w miesiącu lutym, natomiast wycieczki i wyjazdy szkolne z miesięcy luty-czerwiec będą rozliczane w miesiącu lipcu. Refundujemy wyłącznie koszty i kwoty wpłacone do wychowawcy klasy lub kasy szkolnej Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej na wspomniane wyżej wydarzenia.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Przewodniczący Zarządu Spółki – Krzysztof Nikitorowicz tel. 504 463 184, oraz Sekretarz Zarządu Spółki – Mateusz Bukrewicz tel. 533 915 500.

                                                            Zarząd Wspólnoty Gruntowej wsi Mielnik

__________________________________________________________________________________________________

Fotograf w ZS

__________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Dnia 13 lutego 2024 r. (wtorek) o godz.15:45 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy.

__________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

od dnia 5 lutego 2024 r. zmiana planu lekcji uczniów i nauczycieli.

Nowe plany lekcji dostępne są w zakładce Organizacja roku szkolnego.

__________________________________________________________________________________________________

Ferie zimowe 2024 r. w ZS w Mielniku

___________________________________________________________________________________________________

Ferie zimowe 2024 r. w ZS w Mielniku

W dniach 24-26.01.2024 r. w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku zostaną zorganizowane ferie zimowe dla uczniów z kl. I – VIII.

W programie:

 • środa-czwartek: wyjazdy do Siemiatycz, Białegostoku (m.in. basen, świat trampolin, kręgle, teatr),
 • piątek: zajęcia stacjonarne w placówce (m.in. zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe, czytelnicze).

Koszt – 250 zł/os.

W dniach środa, czwartek – wyżywienie we własnym zakresie.

Zapisy wraz z opłatami przyjmowane są w sekretariacie szkoły do dnia 12.01.2024 r. (piątek).

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Ferie nie zostaną zorganizowane w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Przypominamy, że w dniu 22 stycznia w województwie podlaskim rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do dnia 4 lutego 2024 r.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Przypominamy, że zimowa przerwa świąteczna rozpoczyna się od dnia 23 grudnia 2023 r. i potrwa do dnia 1 stycznia 2024 r. Do szkoły wracamy 2 stycznia 2023 r. (wtorek).

Dzień 8 stycznia 2024 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Dnia 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz.15:45 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.

Spotkanie rozpocznie się warsztatami pt. „Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży”, po których odbędą się zebrania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Serdecznie zapraszamy.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga Rodzice klas IV!

Zgodnie z programem rządowym, na mocy Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów od dnia 13.11.2023 r. (poniedziałek), w sekretariacie szkoły wydawane będą laptopy rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia kl. IV na podstawie zawarcia umowy oraz podpisania protokołu odbioru sprzętu. Rodzic/ opiekun prawny musi mieć ze sobą dowód osobisty.

Zapraszamy!

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!! Uwaga!!!

od dnia 6 listopada 2023 r. zmiana planu lekcji uczniów i nauczycieli.

Nowe plany lekcji będą dostępne od dnia 3 listopada w zakładce Organizacja roku szkolnego.

https://zs.mielnik.com.pl/plan-lekcji/

https://zs.mielnik.com.pl/plan-lekcji-nauczycieli/

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dzień 01.11.2023 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

___________________________________________________________________________________________________

Konkurs!!!

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku ogłasza konkurs skierowany do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej. 

Zasady udziału w konkursie są proste.

Wystarczy, aby każdy uczeń z danej klasy opłacił składkę na Radę Rodziców.

Wysokość składki w roku szkolnym 2023/2024 za pierwsze dziecko wynosi 50zł., za drugie i każde kolejne 30 zł. Płatność w sekretariacie szkoły. 

Zwycięzcą konkursu zostanie grupa, która do dnia 31 października 2023 r. dokona (w przeliczeniu procentowym) największej ilości wpłat. 

Nagroda główna: wycieczka dla całej klasy. 

Życzymy powodzenia.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Dnia 19 września 2023 r. (wtorek) o godz.15:45 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

 • 08.01.2024 r.
 • 02.05.2024 r.
 • 06.05.2024 r.
 • 14-16.05.2024 r.
 • 31.05.2024 r.
 • 20.06.2024 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzież Zespołu Szkół (szkoła i przedszkole) oraz Żłobka Gminnego wybrała Wiener TU SA.

Składka na ubezpieczenie:

szkoła podstawowa: 50 zł,

przedszkole: 42 zł,

żłobek: 40 zł.

Opłata za drugie i kolejne dziecko w ramach tej samej placówki wynosi 50% kwoty podstawowej.

Składka płatna do dnia 20.10.2023 r. w sekretariacie szkoły.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 4 września 2023 r. dla uczniów kl. I-VIII Zespołu Szkół w Mielniku:

8:00 – nabożeństwo w kościele i w cerkwi

9:00 – uroczystość szkolna na hali sportowej

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami w klasach.

___________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2022/2023

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga ósmoklasiści

Informujemy, iż ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca 2023 r., zaś zaświadczenia będą wydawane w sekretariacie szkoły we czwartek 6 lipca od godziny 12:00 oraz w piątek 7 lipca od godz. 7:30.

Zapraszamy po odbiór.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów kl. I-VIII Zespołu Szkół w Mielniku w dniu 23.06.2022 r. (piątek) :

8:00 – nabożeństwa w kościele oraz w cerkwi,

9:00 – uroczystość szkolna na hali sportowej.

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami w klasach.

W tym dniu autobusy kursują bez zmian.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

przypominamy, iż dzień 22.06.2023 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniu 22.06.2023 r. (czwartek) szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 20.06.2023 r. do godz.10:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

przypominamy, iż dni 08-09.06.2023 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniu 09.06.2023 r. (piątek) szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 07.06.2023 r. do godz.10:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

przypominamy, iż dni 23-25.05.2023 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. I-VII – Egzaminy ósmoklasisty.

W tym czasie szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 22.05.2023 r. do godz.10:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

Prosimy, aby uczniowie kl. VIII w dniach 23-25.05.2023 r. przybyli do szkoły na godz.8:30. Każdy uczeń zdający egzamin powinien posiadać ważną legitymację szkolną, długopis z czarnym tuszem oraz linijkę na egzamin z matematyki. Zalecamy, aby telefony komórkowe pozostawić w domu.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Dnia 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz.15:45 odbędzie się spotkanie z panią psycholog Elżbietą Powichrowską, po którym rozpocznie się zebranie wychowawców z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dni 01-03.05.2023 r. (poniedziałek, wtorek, środa) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

___________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Mielnik uprzejmie informuje Udziałowców, że istnieje możliwość zwrotu wydatków poniesionych przez Udziałowca Spółki na wycieczki i wyjazdy szkolne organizowane przez Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Osoby Uprawnione, których dzieci, wnuki bądź prawnuki uczęszczają do żłobka, przedszkola lub szkoły w Mielniku mogą występować o zwrot kosztów w oparciu o Zaświadczenie (na którym będą zsumowane koszty wycieczek i wyjazdów), wydane w sekretariacie szkoły oraz poprawnie wypełniony Wniosek Udziałowca Spółki (dostępny również w sekretariacie szkoły).

Wycieczki i wyjazdy w roku szkolnym z miesięcy wrzesień-styczeń będą rozliczane w miesiącu lutym, natomiast wycieczki i wyjazdy szkolne z miesięcy luty-czerwiec będą rozliczane w miesiącu lipcu. Refundujemy wyłącznie koszty i kwoty wpłacone do wychowawcy klasy lub kasy szkolnej Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej na wspomniane wyżej wydarzenia.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Przewodniczący Zarządu Spółki – Krzysztof Nikitorowicz tel. 504 463 184, oraz Sekretarz Zarządu Spółki – Mateusz Bukrewicz tel. 533 915 500.

                                                            Zarząd Wspólnoty Gruntowej wsi Mielnik

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dzień 17.04.2023 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dni 06-11.04.2023 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – wiosenna przerwa świąteczna.

___________________________________________________________________________________________________

Akademia Rodzica

___________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja do kl. I na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutacje dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. Dokumenty należy składać do sekretariatu szkoły do dnia 31 marca 2023 r.

Druk zgłoszenia dziecka dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce 

https://zs.mielnik.com.pl/dokumenty/

Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach:

poniedziałek 7:00-16:00

wtorek- czwartek 07:30-15:30

piątek 07:30-14:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 85 65 77 580.

___________________________________________________________________________________________________

Fotograf w ZS 21.02.2023

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Dnia 9 lutego 2023 r. (czwartek) o godz.15:45 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej. Po spotkaniu ogólnym, spotkanie z wychowawcami w klasach.

Serdecznie zapraszamy.

___________________________________________________________________________________________________

Ferie zimowe w ZS

___________________________________________________________________________________________________

Ferie zimowe 2023 r. w ZS w Mielniku

W dniach 23-26.01.2023 r. w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku zostaną zorganizowane ferie zimowe dla uczniów z kl. I – VIII.

W programie:

 • poniedziałek: zajęcia stacjonarne w placówce (m.in. zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe, laboratoria przyszłości i inne),
 • wtorek-czwartek: wyjazdy do Siedlec, Siemiatycz, Białegostoku (m.in. basen, świat trampolin, kino, kręgle, Epi-Centrum).

Koszt – 260 zł/os.

W dniach wtorek, środa, czwartek – wyżywienie we własnym zakresie.

Zapisy wraz z opłatami przyjmowane są w sekretariacie szkoły do dnia 10.01.2023 r. (wtorek).

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat. Maksymalna liczba uczestników to 39.

Ferie nie zostaną zorganizowane w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Przypominamy, że zimowa przerwa świąteczna rozpoczyna się od dnia 23 grudnia 2022 r. i potrwa do dnia 31 grudnia 2022 r. Do szkoły wracamy 2 stycznia 2023 r. (poniedziałek).

Dzień 6 stycznia 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

___________________________________________________________________________________________________

W wyniku realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu z zakresu robotyki i programowania w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do pobrania:

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

Dnia 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz.15:45 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż dzień 31.10.2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniu 31.10.2022 r. szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 28.10.2022 r. do godz.10:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

„Owoce, warzywa i mleko w szkole”

W Unii Europejskiej trwają obecnie intensywne prace z udziałem wielu instytucji unijnych i krajowych, mające na celu przegląd i ocenę unijnego Programu dla szkół, w którym bierze udział nasza szkoła podstawowa.

Zachęcamy Państwa serdecznie do podzielenia się swoim doświadczeniem i uwagami dotyczącymi Programu dla szkół, tak aby pomóc Unii Europejskiej osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zdrowiem.

Badanie ma charakter anonimowy.

Aby wziąć udział w badaniu prosimy kliknąć w jeden z poniższych linków dedykowanych danej grupie odbiorców: 

W ww. badaniu można wziąć udział do dnia 21 października 2022 r.

Dziękujemy za Państwa współpracę i poświęcony czas.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż dzień 14.10.2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniu 14.10.2022 r. szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 12.10.2022 r. do godz.10:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

Konkurs!!!

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku ogłasza konkurs skierowany do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej. 

Zasady udziału w konkursie są proste.

Wystarczy, aby każdy uczeń z danej klasy opłacił składkę na Radę Rodziców.

Wysokość składki w roku szkolnym 2022/2023 za pierwsze dziecko wynosi 50zł., za drugie i każde kolejne 30 zł. Płatność w sekretariacie szkoły. 

Zwycięzcą konkursu zostanie grupa, która do dnia 31 października 2022 r. dokona (w przeliczeniu procentowym) największej ilości wpłat. 

Nagroda główna : wycieczka dla całej klasy. 

Życzymy powodzenia.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Dnia 15 września 2022 r. (czwartek) o godz.15:45 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej. Po spotkaniu ogólnym, spotkanie z wychowawcami w klasach.

Serdecznie zapraszamy.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

 • 31.10.2022 r.
 • 17.04.2023 r.
 • 02.05.2023 r.
 • 23-25.05.2023 r.
 • 09.06.2023 r.
 • 22.06.2023 r.

___________________________________________________________________________________________________

Program dla szkół

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej „Programu dla szkół” pod adresem: https://www.programdlaszkol.org/program/ankieta została zamieszczona ankieta oceniająca zrealizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działania promocyjne „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022. Zwracamy się z prośbą od uczestników programu (uczniowie, rodzice oraz nauczyciele) o udział w ankiecie do dnia 30.09.2022 r.

Dziękujemy.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzież Zespołu Szkół (szkoła i przedszkole) oraz Żłobka Gminnego wybrała Wiener TU SA.

Składka na ubezpieczenie:

szkoła podstawowa: 48 zł,

przedszkole: 40 zł,

żłobek: 38 zł.

Opłata za drugie i kolejne dziecko w ramach tej samej placówki wynosi 50% kwoty podstawowej.

Składka płatna do dnia 24.10.2022 r. w sekretariacie szkoły.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2022 r. dla uczniów kl. I-VIII Zespołu Szkół w Mielniku:

8:00 – nabożeństwo w kościele i w cerkwi

9:00 – uroczystość szkolna na hali sportowej

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami w klasach.

___________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2021/2022

___________________________________________________________________________________________________

„Na wakacjach spotkałem matematykę”

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza kolejną edycję konkursu “Na wakacjach spotkałem matematykę”.

Prace należy przekazać we wrześniu do p. K. Kozłowskiej lub p. J. Tatarczyk.

Na uczestników czekają nagrody: oceny z matematyki i upominki.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga ósmoklasiści

Informujemy, iż ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 1 lipca 2022 r., zaś w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek) od godziny 8:00 w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia.

Zapraszamy po odbiór.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów kl. I-VIII Zespołu Szkół w Mielniku w dniu 24.06.2022 r. (piątek) :

8:00 – nabożeństwa w kościele oraz w cerkwi,

9:00 – uroczystość szkolna na hali sportowej.

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami w klasach.

W tym dniu autobusy kursują bez zmian.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż dni 16-17.06.2022 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniu 17.06.2022 r. szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 15.06.2022 r. do godz.10:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

przypominamy, iż dni 24-26.05.2022 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. I-VII – Egzaminy ósmoklasisty.

W tym czasie szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 20.05.2022 r. do godz.12:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

Prosimy, aby uczniowie kl. VIII w dniach 24-26.05.2022 przybyli do szkoły na godz.8:30. Każdy uczeń zdający egzamin powinien posiadać ważną legitymację szkolną, długopis z czarnym tuszem oraz linijkę na egzamin z matematyki. Zalecamy, aby telefony komórkowe pozostawić w domu.

W tych dniach autobusy kursują bez zmian.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż w dniu 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 15:45 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej. Spotkanie Rady Rodziców będzie miało miejsce o godz.16:15.

Serdecznie zapraszamy.

___________________________________________________________________________________________________

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mielnik na lata 2022 – 2027

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie na zlecenie Wójta Gminy Mielnik prowadzi badania mające na celu opracowanie Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy oraz Strategii rozwiązywania problemów społecznych na najbliższe lata. Udział w ankiecie pozwoli na rozpoznanie mocnych stron, możliwości i problemów społeczności miejskiej oraz potrzeb profilaktycznych. Głos każdego Respondenta będzie cennym wkładem w stworzenie całościowego i jak najlepiej opisującego rzeczywistość obrazu badanych zagadnień. Udział w badaniach jest anonimowy i dobrowolny, jednakże im więcej odpowiedzi, tym lepsza próba badawcza. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiet online, wystarczy kliknąć.

Ankieta dla uczniów kl. 4-6

https://www.webankieta.pl/ankieta/722986/mielnik-diagnoza-lokalna-2022-ankieta-dla-uczniow-4-6-sp-zagrozenia-spoleczne.html

Ankieta dla uczniów kl. 7-8

https://www.webankieta.pl/ankieta/722980/mielnik-diagnoza-lokalna-2022-ankieta-dla-uczniow-7-8-sp-zagrozenia-spoleczne.html

Ankieta dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Mielnik (w tym nauczyciele i rodzice)

https://www.webankieta.pl/ankieta/722992/mielnik-diagnoza-lokalna-2022-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html

Ankiety będą czynne do dnia 06.05.2022 r. (piątek) do godz.15:00.

Jeżeli strona internetowa poprosi o podanie hasła do rozpoczęcia ankiety będzie to słowo: badania.

___________________________________________________________________________________________________

Wakacje w ZS w Mielniku

W dniach 6-11.07.2022 r. w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku planowana jest organizacja wyjazdu wakacyjnego do Polanicy Zdrój dla uczniów z kl. IV – VIII. Przewidywany koszt wycieczki wynosi ok. 1 500 zł (w cenie: nocleg, wyżywienie, bilety na środki transportu, bilety wstępu do atrakcji turystycznych itp.).

Zapisy są przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 29.04.2022 r. (piątek).

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników to 25.

Wyjazd nie zostanie zorganizowany w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dzień 03.05.2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – Święto Konstytucji 3 Maja.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dzień 25.04.2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – Poniedziałek Wielkanocny w wyznaniu prawosławnym.

W tym czasie szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 22.04.2022 r. do godz.10:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dni 14-19.04.2022 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – wiosenna przerwa świąteczna.

W tym czasie szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 13.04.2022 r. do godz.10:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

przypominamy, iż w najbliższy czwartek tzn. 31 marca 2022 r. w godz.15:30-16:15 odbędą się konsultacje z nauczycielami uczącymi w ZS w Mielniku.

Zapraszamy.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

W związku z utworzeniem oddziału przygotowawczego kl. I-III dla uczniów z Ukrainy w naszej placówce, od dnia 28 marca 2022 r. zmianie ulega plan lekcji uczniów na rok szkolny 2021/2022. Aktualny harmonogram zajęć znajduje się w zakładce Organizacja roku szkolnego.

___________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja do kl. I SP na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutacje dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Dokumenty należy składać do sekretariatu szkoły do dnia 31 marca 2022 r.

Druk zgłoszenia dziecka dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce https://zs.mielnik.com.pl/dokumenty/.

Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach:

poniedziałek 7:00-16:00

wtorek- czwartek 07:30-15:30

piątek 07:30-14:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 85 65 77 580.

___________________________________________________________________________________________________

Powrót do nauki stacjonarnej

Zgodnie z decyzją MEiN oraz MZ, ogłoszoną podczas konferencji prasowej w dniu 09.02.2022 r., od dnia 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) wszyscy uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych będą realizowali naukę w systemie stacjonarnym.

___________________________________________________________________________________________________

Fotograf w ZS

Sesja fotograficzna w ZS w Mielniku odbędzie się 22 lutego 2022 r. (wtorek).

___________________________________________________________________________________________________

Zmiany!

Informujemy, iż w związku z sytuacją pandemiczną panującą w kraju zmianie ulegają:

 • spotkanie z wychowawcami kl. I-VIII zaplanowane na dzień 10 lutego 2022 r. w placówce, odbędzie się on-line w terminie ustalonym i przekazanym przez wychowawcę,
 • wizyta fotografa z dnia 10 lutego 2022 r. zostaje przełożona na późniejszy termin

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!

Informujemy, iż od dnia 07.02.2022 r. zmianie ulega plan lekcji uczniów i nauczycieli na rok szkolny 2021/2022.

Prosimy o zapoznanie się z nową wersją planu, która dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce Organizacja roku szkolnego.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

Zajęcia kl. I-IV w trybie stacjonarnym będą realizowane zgodnie z planem lekcji obowiązującym od dnia 07.02.2022 r. Każda grupa, podczas pobytu w szkole, przebywać będzie w wyznaczonej sali tzn.:

kl. I – sala nr 15

kl. II – sala nr 12

kl. III – sala nr 13

kl. IV – sala nr 10

Uczniowie kl. I-IV podczas pobytu w placówce będą korzystać z posiłków oraz świetlicy szkolnej tak jak do tej pory.

Przypominamy, iż podczas korzystania z przestrzeni wspólnej w placówce oraz w środkach transportu zbiorowego obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.

W przypadku uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, na wniosek rodzica uczeń ten będzie realizował zdalne nauczanie na terenie szkoły. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: zs@mielnik.com.pl do 4 lutego 2022 r. do godziny 10.00.

Z zajęć dodatkowych (rewalidacyjno-wychowawczych, specjalistycznych) w formie stacjonarnej będą mogli skorzystać też uczniowie, którzy uczestniczyli w wymienionych zajęciach w szkole, po wcześniejszych ustaleniach z nauczycielem prowadzącym

Na terenie szkoły zostaną również zorganizowane konsultacje z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Konkretne informacje w tej sprawie zostaną przekazane w dniu 07.02.2022 r..

Zajęcia kl. V-VIII w trybie zdalnym będą realizowane zgodnie z planem lekcji obowiązującym od dnia 07.02.2022 r.. Wszystkie lekcje będą realizowane na platformie Microsoft Teams.

Rodzice uczniów potrzebujących wypożyczenia laptopa ze szkoły mogą zgłaszać się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (nr tel. 85 65 77 580). Laptopy będą wypożyczane do wyczerpania zapasów.

___________________________________________________________________________________________________

Ferie zimowe – zmiana!

Informujemy, iż w związku z panującymi warunkami pogodowymi, zmianie ulega godzina wyjazdu do Białegostoku w dniu 3 lutego 2022 r. (czwartek). Zbiórka na placu przy ZS w Mielniku o godz. 06:45.

___________________________________________________________________________________________________

Fotograf w ZS 10.02.2022

___________________________________________________________________________________________________

Ferie zimowe 2022 w ZS

___________________________________________________________________________________________________

Ferie zimowe w ZS w Mielniku

W dniach 31.01.-03.02.2022 r. w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku zostaną zorganizowane półkolonie zimowe dla uczniów z kl. I – VIII.

W programie:

 • poniedziałek: zajęcia stacjonarne w placówce (m.in. zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe, robotyka),
 • wtorek-czwartek: wyjazdy do Siedlec, Siemiatycz, Białegostoku (m.in. basen, świat trampolin, kino, kręgle, lodowisko).

Koszt – 230 zł/os.

W dniach wtorek, środa, czwartek – wyżywienie we własnym zakresie.

Zapisy i opłaty są przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 19.01.2022 r. (środa).

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat. Maksymalna liczba uczestników to 40.

Ferie nie zostaną zorganizowane w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

przypominamy, iż w najbliższy czwartek tzn. 20 stycznia 2022 r. w godz.15:30-16:15 odbędą się konsultacje z nauczycielami uczącymi w ZS w Mielniku.

Zapraszamy.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

informujemy, iż spotkanie z wychowawcami, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2021/2022, które było zaplanowane na dzień 20.01.2022 r., zostaje przełożone i odbędzie się po feriach zimowych w dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 15:45.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

informujemy, iż hala sportowa przy Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr 85 65 77 580 lub osobistym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły. Minimalna grupa korzystających z obiektu to 5 osób.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami MEiN, od dnia 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek), uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

Organizacja pracy w szkole odbywa się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS, MZ oraz procedurami bezpieczeństwa opracowanymi i wprowadzonymi w naszej placówce na początku roku szkolnego 2021/2022.

W celu dbałości o zdrowie całej społeczności szkolnej przypominamy, iż w środkach transportu publicznego oraz w przestrzeniach wspólnych (np. korytarz szkolny) obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w rozkładzie jazdy autobusów dowożących i odwożących dzieci oraz młodzież ZS w Mielniku.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

W sekretariacie szkoły są do odbioru zdjęcia ze świątecznej sesji fotograficznej uczniów z kl. I-III.

Prosimy o zgłaszanie się po fotografie.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dni 23-31.12.2021 r. oraz 06-07.01.2022 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach 20-22.12.2021 r. oraz 03-05.01.2022 r. uczniowie kl. I-VIII realizują naukę w systemie zdalnym.

W Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku kształcenie na odległość będzie odbywało się za pomocą platformy Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.

Ponadto, szkoła zapewnia opiekę świetlicową dzieciom z kl. I-III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki podczas nauki zdalnej w domu. Wniosek o przyjęcie do świetlicy powinien zostać złożony przez rodzica w sekretariacie szkoły do dnia 17.12.2021 r. do godz.13:00. Dziecko zgłoszone na zajęcia świetlicowe będzie realizowało nauczanie zdalne na terenie szkoły.

Z zajęć w szkole będą mogli skorzystać uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania.

Z zajęć dodatkowych (rewalidacyjno-wychowawczych, konsultacjach przedmiotowych) w formie stacjonarnej będą mogli skorzystać też uczniowie, którzy:

 • uczestniczą w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
 • w roku szkolnym 2021/2022 przystępują do egzaminu ósmoklasisty.

Wyżej wymienione zajęcia będą organizowane po wcześniejszych ustaleniach z nauczycielem prowadzącym.

Szczegółowe zasady obowiązujące w placówkach oświatowych od 20 grudnia do 9 stycznia znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

Poniżej przedstawiamy propozycję świątecznej sesji zdjęciowej dla uczniów kl. I – III. Koszt wykonania fotografii to 40 zł (w cenie 4 zdjęcia – 2 ujęcia po 2 zdjęcia). Dostęp do zdjęć w wersji elektronicznej za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do wychowawców klas do 26.11.2021 (piątek).

Sesja zdjęciowa odbędzie się 7 grudnia 2021 r. (wtorek).

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

Dnia 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz.15:45 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki ochronnej oraz zachowania dystansu społecznego.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dni 11-12.11.2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym czasie szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 10.11.2021 r. do godz.12:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

informujemy, iż od dnia 02.11.2021 r. religia prawosławna w kl. II oraz kl. VII będzie prowadzona przez ks. Krzysztofa Wojcieszuka.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku z dnia 26.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z dożywiania w stołówce szkolnej przez wychowanków przedszkola, uczniów i pracowników Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku informujemy, iż od dnia 01.11.2021 r. wysokość opłat za dożywianie w szkole podstawowej wynosi:

 • stawka 2,50 zł. brutto za śniadanie za jeden dzień nauki szkolnej
 • stawka 4,40 zł. brutto za pełen obiad za jeden dzień nauki szkolnej

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

w związku z problemami technicznymi linii telefonicznej ewentualny kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 85 65 77 580.

Za utrudnienia przepraszamy.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

przypominamy, iż w dniu 28.10.2021 r. (czwartek) w godz.15:30-16:15 odbędą się konsultacje z nauczycielami.

Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki ochronnej oraz zachowania dystansu społecznego

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!!!

Informujemy, iż od dnia 18.10.2021 r. zmianie ulega plan lekcji uczniów i nauczycieli na rok szkolny 2021/2022 oraz harmonogram zajęć wspomagających dla kl. IV-VIII. Prosimy o zapoznanie się z nową wersją planów, które dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Organizacja roku szkolnego.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dni 14-15.10.2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym czasie szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 12.10.2021 r. do godz.15:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

W wyniku realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach.

Szkolenie realizowane było w dwóch blokach: dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu oraz scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli w wyniku uczestnictwa można pobrać poniżej wiadomości. Wszystkie pliki opublikowane są na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (link).

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do pobrania:

 1. Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
 2. Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 3. Scenariusze lekcji z przedmiotów humanistycznych
 4. Scenariusze lekcji z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 961) oraz na podstawie deklaracji wypełnionych przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów ZS w Mielniku, informujemy, iż od dnia 20.09.2021 (poniedziałek) rozpoczynają się zajęcia wspomagające dla uczniów kl. IV-VIII z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

Celem zajęć dodatkowych jest opanowanie i utrwalenie przez uczniów wiadomości po nauce zdalnej.

Harmonogram zajęć jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Organizacja roku szkolnego. O wszelkich zmianach w planie zajęć będziemy informowali na bieżąco.

Po zajęciach, które odbywają się w dniach wtorek-piątek na ósmej godzinie lekcyjnej, odbiór uczniów z placówki zapewniają rodzice/prawni opiekunowie.

___________________________________________________________________________________________________

Konkurs!!!

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku ogłasza konkurs skierowany do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej. 

Zasady udziału w konkursie są proste. 

Wystarczy, aby każdy uczeń z danej klasy opłacił składkę na Radę Rodziców. 

Przypominamy: wysokość składki w roku szkolnym 2021/2022 za pierwsze dziecko wynosi 30zł., za drugie 20 zł., za trzecie i kolejne 10 zł. Płatność w sekretariacie szkoły. 

Zwycięzcą konkursu zostanie grupa, która do dnia 29 października 2021 r. dokona (w przeliczeniu procentowym) największej ilości wpłat. 

Nagroda główna : wycieczka dla całej klasy. 

Życzymy powodzenia. 

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

 • 15.10.2021 r.
 • 12.11.2021 r.
 • 07.01.2022 r.
 • 25.04.2022 r.
 • 24-26.05.2022 r.
 • 17.06.2022 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Dnia 6 września 2021 r. (poniedziałek) o godz.15:45 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki ochronnej.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzież Zespołu Szkół (szkoła i przedszkole) oraz Żłobka Gminnego wybrała Wiener TU SA.

Składka na ubezpieczenie:

szkoła: 44 zł

przedszkole: 36 zł

żłobek: 34 zł

Opłata za drugie i kolejne dziecko w ramach tej samej placówki wynosi 50% kwoty podstawowej.

Składka płatna do dnia 22.10.2021 r. w sekretariacie szkoły.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Od dnia 6 września 2021 r. zmieniają się godziny pracy sekretariatu w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 7:00-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:30

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Od dnia 1 września 2021r., w związku z organizacją śniadań w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, zmianie ulega rozkład jazdy autobusów oraz rozkład dzwonów w Szkole Podstawowej w Mielniku.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Gminy w Mielniku oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Organizacja roku szkolnego.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 zostały zaktualizowane i opracowane dokumenty regulujące działalność placówki. Obowiązujące dokumenty można znaleźć w następujących zakładkach:

 • Dokumenty – Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku oraz umowa użyczenia i użytkowania szafki szkolnej
 • COVID-19 -Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w czasie pandemii Sarc-Cov-2
 • Egzamin ósmoklasisty – informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
 • Organizacja roku szkolnego – plan lekcji uczniów, plan lekcji nauczycieli, dzwonki, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, zebrania z rodzicami, konsultacje
 • Ogłoszenia MEiN, Kuratorium Oświaty, Gmina Mielnik i inne – informacje dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz informacjami. O wszelkich uwagach i sugestiach prosimy informować wychowawców klas bądź dyrekcję szkoły.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2021 r. dla uczniów kl. I-VIII Zespołu Szkół w Mielniku

8:00 – nabożeństwo w kościele i w cerkwi

9:00 – uroczystość szkolna na hali sportowej

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami w klasach.

Dodatkowe informacje w związku z wytycznymi MENiS, GIS i MZ związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19:

 • dowóz dzieci autobusem szkolnym zgodnie z rozkładem jazdy
 • umożliwiamy obecność rodziców uczniów z kl. I-III (1 rodzic = 1 dziecko)
 • przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki ochronnej oraz zachowania dystansu społecznego
 • procedury dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku od 1 września 2021 r. będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce COVID – 19 najpóźniej w dniu 30.08.2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2020/2021

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Przypominamy, iż w sekretariacie szkoły są do odbioru zdjęcia uczniów kl. IV-VII. Prosimy o zgłaszanie się po fotografie do 16.07.2021 r. do godz.12:00.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga ósmoklasiści

Informujemy, iż w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) od godziny 8:00 w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia z egzaminów ósmoklasisty.

Zapraszamy po odbiór.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja do rodziców uczniów z kl. III – VII

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 961) informujemy, iż w okresie 02.09.2021 r.- 22.12.2021 r. zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla uczniów klas IV-VIII. Celem zajęć dodatkowych będzie opanowanie i utrwalenie przez uczniów wiadomości po nauce zdalnej. Zajęcia są dobrowolne. Ilość godzin oraz przedmiot/y dla poszczególnych klas zostaną przypisane na podstawie deklaracji rodziców/prawnych opiekunów. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie i przekazanie dokumentu do dnia 25.06.2021 r. do wychowawcy klasy.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż w dniach 28.06-02.07.2021 r. dla uczniów z kl. IV-VIII ZS w Mielniku zostaną zorganizowane zajęcia wakacyjne pn. „Spotkajmy się w wakacje”. W programie przewidziane są wyjazdy na basen, do kina i wiele innych atrakcji. Koszt 200 zł.

Realizacja zamierzonych zadań jest uzależniona od wytycznych MEN, GIS oraz MZ dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz od ilości zgłoszonych uczestników.

Zgłoszenia dzieci przyjmowane są do dnia 23 czerwca 2021 r. (środa) do godz.12:00 do sekretariatu szkoły pod nr tel. 85 657 70 25.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Do dnia 23 czerwca 2021 r. (środa) do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły jest możliwość odbioru zdjęć uczniów kl. IV – VII. Koszt całego kompletu to 24 zł.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów kl. I-VIII Zespołu Szkół w Mielniku

25.06.2021 r. (piątek)

8:00 – nabożeństwa w kościele oraz w cerkwi

9:00 – uroczystość szkolna na hali sportowej

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami w klasach.

Dodatkowe informacje w związku z wytycznymi MEN, GIS i MZ związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19:

 • dowóz dzieci autobusem szkolnym zgodnie z rozkładem jazdy
 • umożliwiamy obecność rodziców uczniów z kl. I-VIII (1 rodzic = 1 dziecko)
 • przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki ochronnej oraz zachowania dystansu społecznego
 • procedury dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku od 1 września 2020 r. (aktualizacja 11 maja 2021 r.) zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce COVID – 19.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dni 22,23,24.06.2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym czasie szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 18.06.2021 r. do godz.15:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

Powrót dzieci do szkół

Przypominamy, iż od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej.

Lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji z dnia 17 maja 2021 r.

Podczas zajęć w placówce obowiązują zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii zamieszczone w zakładce COVID-19.

Osoby, które korzystały z możliwości wypożyczenia sprzętu komputerowego do realizacji nauki on-linie prosimy o zwrot laptopów, routerów oraz słuchawek do sekretariatu szkoły.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga ósmoklasiści

Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Egzamin ósmoklasisty zostały zamieszczone wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. w czasie pandemii Covid-19. Prosimy rodziców i uczniów o dokładne zapoznanie się z przygotowanymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w ZS w Mielniku.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Serdecznie prosimy, wszystkie osoby, które korzystały z możliwości wypożyczenia sprzętu komputerowego z placówki, o zwrot laptopów, routerów oraz słuchawek po zakończeniu przez dziecko realizacji kształcenia na odległość (kl. I-III od 4 maja br., kl. IV-VIII od 31 maja br.).

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż w dniu 8 czerwca 2021 r. uczniowie kl. IV – VII będą mieli możliwość wykonania zdjęć legitymacyjnych, portretowych, grupowych i innych.

Oferta fotograficzna znajduje się w poniższych plikach. Prosimy także o zapoznanie się z zasadami sanitarnymi obowiązującymi podczas sesji fotograficznej.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Na stronie internetowej naszej szkoły, w zakładce Organizacja roku szkolnego, został zamieszczony nowy plan lekcji kl. I – III obowiązujący od dnia 17 maja 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Rodzice i uczniowie kl. IV-VIII

Od dnia 17 maja 2021 r. uczniowie kl. IV-VIII rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym. W związku z tym, na naszej stronie internetowej w zakładce COVID-19 został udostępniony harmonogram zajęć oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej placówce w okresie pandemii.

Nowy plan lekcji dla kl. I-VIII, obowiązujący od dnia 17 maja br. zostanie zamieszczony w zakładce Organizacja roku szkolnego do piątku do godz.12:00.

___________________________________________________________________________________________________

Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

 • od dnia 4 maja uczniowie kl. I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej, zaś uczniowie kl. IV-VIII realizują kształcenie na odległość
 • od dnia 17 maja uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w systemie hybrydowym
 • od dnia 31 maja wszyscy uczniowie kl. I-VIII uczą się stacjonarnie

Przypominamy, iż podczas pobytu dzieci w szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Sars-CoV-2 zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce COVID-19. Szczególną uwagę zwracamy na to, aby uczniowie posiadali maseczki ochronne zarówno w autobusie, jak i podczas pobytu w przestrzeniach wspólnych w placówce.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Dzień 30 kwietnia 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) uczniowie kl. I-III z województwa podlaskiego wracają do szkół realizując naukę w systemie hybrydowym.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad pracy ZS w Mielniku w ww. formie znajdują się na stronie internetowe placówki w zakładce COVID-19.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

30 kwietnia 2021 r. (piątek)

25,26,27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek)

4 czerwca 2021 r. (piątek)

22,23,24 czerwca 2021 r. (wtorek, środa, czwartek)

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) uczniowie kl. I-III realizują naukę w formie hybrydowej. Uczniowie kl. IV -VIII kontynuują naukę zdalną.

W związku z powyższym w dniu 23 kwietnia 2021 r. w zakładce COVID-19 zostanie udostępniony harmonogram oraz procedury dotyczące sposobu organizacji zajęć uczniów kl. I-III w nowej formule.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Nauczanie zdalne w kl. I – VIII zostaje przedłużone do 25 kwietnia 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż do dnia 23 kwietnia 2021 r. (piątek) do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły jest możliwość odbioru zdjęć uczniów kl. I-III oraz kl. VIII.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż na naszej stronie internetowej w zakładce COVID-19 został zamieszczony zaktualizowany plan lekcji on-line kl. IV – VIII obowiązujący od dnia 12 kwietnia 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Informujemy, iż kształcenie na odległość dla uczniów kl. I – VIII zostaje przedłużone do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Placówka umożliwia kontynuowanie nauczania zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne przyczyny nie mogą realizować jej w domu.

Uczniowie klas ósmych mogą brać udział w konsultacjach przygotowujących do egzaminu indywidualnie bądź w małych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z nauczycielem języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem umożliwiającym organizację zajęć w placówce jest złożenie wniosku przez rodziców. Dokument należy przesłać na adres email: zs@mielnik.com.pl do godz.14:00 w dniu 09.04.2021. W piśmie należy zaznaczyć w jakich dniach i godzinach dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej i czy będzie korzystało z obiadów.

___________________________________________________________________________________________________

Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 dni od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od dnia 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie. W tym czasie zmienia się organizacja zajęć. Aktualny plan lekcji on-line dla kl. I-III oraz IV-VIII można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce COVID-19.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę w domu, będą mogli kontynuować nauczanie zdalne na terenie szkoły.

Uczniowie klas ósmych mogą brać udział w konsultacjach przygotowujących do egzaminu indywidualnie bądź w małych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z nauczycielem języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem umożliwiającym organizację zajęć w placówce jest złożenie wniosku przez rodziców. Dokument należy przesłać na adres email: zs@mielnik.com.pl do godz.14:00 w dniu 19.03.2021. W piśmie należy zaznaczyć w jakich dniach i godzinach dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej i czy będzie korzystało z obiadów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zwolnieniem lekarskim p. Anny Marks od dnia 17 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. lekcje języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie prowadzone w kl. IV-VIII zostają odwołane. Materiał zostanie zrealizowany po powrocie nauczyciela do pracy w formie zwiększonej ilości zajęć on-line w każdej grupie.

Od dnia 22 marca do 9 kwietnia zajęcia z ww. przedmiotów będą prowadzone przez innych nauczycieli ZS w Mielniku. Zastępstwa będą uwzględnione w planie lekcji on-line zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce COVID-19.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga ósmoklasiści!

Przypominamy, że w dniach od 17 do 19 marca 2021r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty zgodnie z poniższym harmonogramem:

17 marca br. (środa) godz. 9:00 – język polski

18 marca br. (czwartek) godz. 9:00 – matematyka

19 marca br. (piątek) godz. 9:00 – język angielski

Uczniowie klasy VIII:

 • zapoznają się z wytycznymi sanitarnymi dotyczącymi przeprowadzania testów diagnostycznych na terenie szkoły
 • w tych dniach przychodzą do szkoły na godzinę 8:30
 • rzeczy osobiste (np. kurtki, plecaki) zostawiają w sali nr 10 w wyznaczonych zgodnie z numerami w dzienniku miejscach
 • przechodzą pod salę nr 22 (sala polonistyczna) oraz salę nr 20 (sala komputerowa), w których odbędą się egzaminy
 • pamiętają o zachowaniu reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego (dezynfekcja, odstępy, maseczka).

Informacje związane z przebiegiem próbnego egzaminu ósmoklasisty przekaże także wychowawca klasy.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku zamieszczonym poniżej oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Egzamin ósmoklasisty.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od dnia 15 do 28 marca uczniowie z kl. I-VIII uczą się na dotychczasowych zasadach tzn. uczniowie kl. I – III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną, zaś uczniowie kl. IV – VIII szkół podstawowych realizują naukę zdalną.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od dnia 1 do 14 marca uczniowie z kl. I-VIII uczą się na dotychczasowych zasadach tzn. uczniowie kl. I – III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną, zaś uczniowie kl. IV – VIII szkół podstawowych realizują naukę zdalną.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga ósmoklasiści!

Już w marcu w ZS w Mielniku zostaną przeprowadzone próbne egzaminy ósmoklasisty przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Harmonogram testów diagnostycznych:

17 marca 2021 (środa) godz.9:00 język polski

18 marca 2021 (czwartek) godz.9:00 matematyka

19 marca 2021 (piątek) godz.9:00 język angielski

Szczegóły dotyczące organizacji egzaminu w Zespole Szkół w Mielniku zostaną przekazane przez wychowawcę klasy w późniejszym terminie.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż w dniu 17 marca 2021 r. uczniowie kl. I – III, VIII oraz dzieci z grup przedszkolnych będą miały możliwość wykonania zdjęć legitymacyjnych, portretowych, grupowych i innych.

Oferta fotograficzna dla uczniów kl. I- III, VIII oraz grup przedszkolnych znajduje się w poniższych plikach. Prosimy także o zapoznanie się z zasadami sanitarnymi obowiązującymi podczas sesji fotograficznej.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Do końca lutego uczniowie kl. I – III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną, zaś uczniowie kl. IV – VIII szkół podstawowych realizują naukę zdalną.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Zachęcamy do zaglądania do zakładki Świetlica, w której znajduje się, aktualizowany na bieżąco, dostęp do wszystkich relacji z zajęć świetlicowych prowadzonych w naszej szkole.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutacje dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty należy składać do sekretariatu szkoły do dnia 26 marca 2021 r.

Druk zgłoszenia dziecka dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty.

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 85 65 77 025.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od 1 lutego uczniowie kl. I-III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną. Uczniowie kl. IV – VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. realizują naukę zdalną.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

W większości miejscowości Gminy Mielnik zostały już usunięte awarie związane z dostawą prądu. W dniu 29.01.2021 r. wznawiamy lekcje on-line. Uczniowie, którzy będą mieli problemy z uczestnictwem w zajęciach powinni uzupełnić wiadomości najpóźniej do poniedziałku.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

W związku z przedłużającym się brakiem prądu w Gminie Mielnik w dniach 27-28.01.2021 r. lekcje on-line zostają odwołane. Materiały z poszczególnych zajęć będą przekazane uczniom przez wychowawców klas do godz. 9:00.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i brakiem prądu w Gminie Mielnik informujemy, że lekcje on-line w dniu 26.01.2021 r. nie odbędą się z przyczyn technicznych. Nauczyciele poinformują o sposobie realizacji materiału na kolejnych zajęciach .

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od 18 stycznia klasy I-III szkoły podstawowej wracają do nauczania stacjonarnego, zaś kl. IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne.

Szczegółowe informacje na temat realizacji obu form zajęć dydaktyczno-wychowawczych znajdują się w zakładce COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, procedurami oraz planami zajęć, a w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod tel. 85 65 77 025.

___________________________________________________________________________________________________

Półkolonie w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

W związku z dużym zainteresowaniem półkoloniami w ZS w Mielniku informujemy, iż zostaną one zorganizowane w dniach 11-15.01.2021 r. dla dzieci zgłoszonych do dnia 18.12.2020 r. do wychowawców kl. I – IV Szkoły Podstawowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami dotyczącymi w szczególności zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, harmonogramu zajęć, opłat związanych z uczestnictwem dziecka w półkoloniach oraz dokumentami, które powinny być wypełnione i dostarczone przez rodzica do sekretariatu szkoły do dnia 08.01.2021 r. (piątek).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod tel. 85 65 77 025.

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!

Informujemy, iż w dniach 11-15.01.2021 r. w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku zostaną zorganizowane półkolonie zimowe dla dzieci z kl. I – IV. Szczegóły związane z organizacją zimowiska (harmonogram, koszt, wytyczne sanitarne) zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły do 31.12.2020 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Informujemy, że dzień 22 grudnia jest ostatnim dniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Od dnia 23 grudnia 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. trwa przerwa zimowa przerwa świąteczna. Od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. w całym kraju obowiązują ferie zimowe.

Semestr II roku szkolne 2020/2021 rozpoczynamy 18 stycznia 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24.11.2020 r. stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do dnia 3 stycznia 2021 r.

Na podstawie powyższej decyzji:

 • nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Mielniku realizują naukę zdalną do dnia 22.12.2020 r.
 • ferie świąteczne trwają od 23.12.2020 r. do 3.01.2021 r.
 • ferie zimowe zostają przesunięte na okres od 4.01.2021 r. do 17.01.2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Informujemy, iż na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach na zawieszenie zajęć w Przedszkolu w Mielniku oraz Żłobku Gminnym w Mielniku w okresie od 23.11.2020r. do 27.11.2020r. placówki zawieszają działalność dydaktyczno – wychowawczą, a prowadzenie zajęć odbywa się w formie nauczania zdalnego.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Lekcje zdalne dla uczniów kl.IV-VIII będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji w następujących formach:

– zajęcia online na platformie Microsoft Teams,

– udostępnianie materiałów dydaktycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych aplikacji.

Klasy I-III realizują zajęcia stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem.

Uczniowie klas I-III mogą korzystać z zajęć świetlicowych oraz z obiadów tak jak do tej pory. Uczniom klas IV-VIII kwota za obiady w czasie zdalnego nauczania zostanie potrącona od następnej wpłaty.   

Zajęcia dodatkowe, indywidualne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne w kl.IV-VIII będą kontynuowane i realizowane w formie zdalnej zgodnie z planem.

W okresie zdalnego nauczania będzie możliwy kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu) i uzyskanie pomocy od:

– pedagoga szkolnego Pani Ewy Wierzby – wierzba-ewa@wp.pl

– psychologa szkolnego Pani Dominiki Zalewskiej – dzalewska42@gmail.com

Rodzice uczniów potrzebujących wypożyczenia laptopa ze szkoły, mogą zgłaszać się od poniedziałku po wcześniejszym  telefonicznym umówieniu się.

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!!!

W zakładce COVID-19 zostały zamieszczone Zasady zdalnego nauczania w ZS w Mielniku oraz Plan lekcji on-line dla uczniów kl. IV-VIII obowiązujący od 26 października 2020 r.
Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami oraz zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wątpliwości telefonicznie pod nr tel. 85 65 77 025 (sekretariat szkoły).

___________________________________________________________________________________________________

Ważne

Informujemy, iż w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa dla stref żółtych w całym kraju, w dniu 19.10.2020 (poniedziałek) na trasie Olendry – Mielnik podstawione będą dwa autobusy.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga Rodzice, Uczniowie i Pracownicy szkoły

W związku z wprowadzeniem od 10.10.2020 r. „strefy żółtej” w całym kraju, od 12 października (poniedziałek) wprowadzamy na terenie szkoły obowiązek zakrywania ust i nosa poprzez noszenie maseczek bądź przyłbic ochronnych we wszystkich przestrzeniach wspólnych, tj. korytarzach, łazienkach i szatniach.

Informujemy, iż wszystkie sprawy należy załatwiać listownie (pozostawienie dokumentu w skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły), telefonicznie bądź drogą emailową.

Osoby odbierające dzieci z placówki proszone są o przebywanie tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie (przy wejściu głównym).

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dzień 14.10.2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do 13.10.2020r. do godziny 12:00) i uiszczeniu opłaty za posiłek.

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!!!

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zwolnieniem lekarskim p. Elżbiety Śnieżko od dnia 7 października 2020 r. do momentu powrotu nauczyciela, funkcję wychowawcy kl. I będzie pełnić p. Małgotrzata Pałyga.

___________________________________________________________________________________________________

 Konkurs!!!

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku ogłasza konkurs skierowany do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej. 

Zasady udziału w konkursie są proste. 

Wystarczy, aby każdy uczeń z danej klasy opłacił składkę na Radę Rodziców. 

Przypominamy: wysokość składki za pierwsze dziecko wynosi 30zł., za drugie 20 zł., za trzecie i kolejne 10 zł. Płatność w sekretariacie szkoły. 

Zwycięzcą konkursu zostanie grupa, która do dnia 30 października 2020 r. dokona (w przeliczeniu procentowym) największej ilości wpłat. 

Nagroda główna : niespodzianka dla całej klasy. 

Życzymy powodzenia. 

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzież Zespołu Szkół (szkoła i przedszkole) oraz Żłobka Gminnego wybrała Wiener TU SA.

Składka na ubezpieczenie:

żłobek i przedszkole: 34 zł

szkoła podstawowa: 42 zł

Składka płatna do dnia 23.10.2020 r. w sekretariacie szkoły.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Dnia 10.09.2020 r. (czwartek) o godz. 15.45 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.

Przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki ochronnej.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2020 r.

godz. 9.00 – kl. I – III (hala)

godz. 9.30 – kl. IV – VIII (hala)

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami klasach.

Dodatkowe informacje w związku z wytycznymi MEN, GIS i MZ związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19:

 • dowóz dzieci autobusem szkolnym zgodnie z rozkładem jazdy
 • umożliwiamy obecność rodziców dzieci z kl. I – III (1 dziecko = 1 rodzic)
 • przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki ochronnej


Procedury dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku od 1 września 2020 r. zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce COVID – 19.

__________________________________________________________________________________________________