Zespół Szkół w Mielniku

___________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2021/2022

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

w związku z problemami technicznymi linii telefonicznej ewentualny kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 85 65 77 580.

Za utrudnienia przepraszamy.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

przypominamy, iż w dniu 28.10.2021 r. (czwartek) w godz.15:30-16:15 odbędą się konsultacje z nauczycielami.

Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki ochronnej oraz zachowania dystansu społecznego

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!!!

Informujemy, iż od dnia 18.10.2021 r. zmianie ulega plan lekcji uczniów i nauczycieli na rok szkolny 2021/2022 oraz harmonogram zajęć wspomagających dla kl. IV-VIII. Prosimy o zapoznanie się z nową wersją planów, które dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Organizacja roku szkolnego.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dni 14-15.10.2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym czasie szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 12.10.2021 r. do godz.15:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

W wyniku realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach.

Szkolenie realizowane było w dwóch blokach: dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu oraz scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli w wyniku uczestnictwa można pobrać poniżej wiadomości. Wszystkie pliki opublikowane są na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (link).

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do pobrania:

 1. Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
 2. Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 3. Scenariusze lekcji z przedmiotów humanistycznych
 4. Scenariusze lekcji z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 961) oraz na podstawie deklaracji wypełnionych przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów ZS w Mielniku, informujemy, iż od dnia 20.09.2021 (poniedziałek) rozpoczynają się zajęcia wspomagające dla uczniów kl. IV-VIII z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

Celem zajęć dodatkowych jest opanowanie i utrwalenie przez uczniów wiadomości po nauce zdalnej.

Harmonogram zajęć jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Organizacja roku szkolnego. O wszelkich zmianach w planie zajęć będziemy informowali na bieżąco.

Po zajęciach, które odbywają się w dniach wtorek-piątek na ósmej godzinie lekcyjnej, odbiór uczniów z placówki zapewniają rodzice/prawni opiekunowie.

___________________________________________________________________________________________________

Konkurs!!!

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku ogłasza konkurs skierowany do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej. 

Zasady udziału w konkursie są proste. 

Wystarczy, aby każdy uczeń z danej klasy opłacił składkę na Radę Rodziców. 

Przypominamy: wysokość składki w roku szkolnym 2021/2022 za pierwsze dziecko wynosi 30zł., za drugie 20 zł., za trzecie i kolejne 10 zł. Płatność w sekretariacie szkoły. 

Zwycięzcą konkursu zostanie grupa, która do dnia 29 października 2021 r. dokona (w przeliczeniu procentowym) największej ilości wpłat. 

Nagroda główna : wycieczka dla całej klasy. 

Życzymy powodzenia. 

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

 • 15.10.2021 r.
 • 12.11.2021 r.
 • 07.01.2022 r.
 • 25.04.2022 r.
 • 24-26.05.2022 r.
 • 17.06.2022 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Dnia 6 września 2021 r. (poniedziałek) o godz.15:45 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej

Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki ochronnej.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzież Zespołu Szkół (szkoła i przedszkole) oraz Żłobka Gminnego wybrała Wiener TU SA.

Składka na ubezpieczenie:

szkoła: 44 zł

przedszkole: 36 zł

żłobek: 34 zł

Opłata za drugie i kolejne dziecko w ramach tej samej placówki wynosi 50% kwoty podstawowej.

Składka płatna do dnia 22.10.2021 r. w sekretariacie szkoły.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Od dnia 6 września 2021 r. zmieniają się godziny pracy sekretariatu w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 7:00-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:30

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Od dnia 1 września 2021r., w związku z organizacją śniadań w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, zmianie ulega rozkład jazdy autobusów oraz rozkład dzwonów w Szkole Podstawowej w Mielniku.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Gminy w Mielniku oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Organizacja roku szkolnego.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 zostały zaktualizowane i opracowane dokumenty regulujące działalność placówki. Obowiązujące dokumenty można znaleźć w następujących zakładkach:

 • Dokumenty – Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku oraz umowa użyczenia i użytkowania szafki szkolnej
 • COVID-19 -Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w czasie pandemii Sarc-Cov-2
 • Egzamin ósmoklasisty – informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
 • Organizacja roku szkolnego – plan lekcji uczniów, plan lekcji nauczycieli, dzwonki, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, zebrania z rodzicami, konsultacje
 • Ogłoszenia MEiN, Kuratorium Oświaty, Gmina Mielnik i inne – informacje dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz informacjami. O wszelkich uwagach i sugestiach prosimy informować wychowawców klas bądź dyrekcję szkoły.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2021 r. dla uczniów kl. I-VIII Zespołu Szkół w Mielniku

8:00 – nabożeństwo w kościele i w cerkwi

9:00 – uroczystość szkolna na hali sportowej

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami w klasach.

Dodatkowe informacje w związku z wytycznymi MENiS, GIS i MZ związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19:

 • dowóz dzieci autobusem szkolnym zgodnie z rozkładem jazdy
 • umożliwiamy obecność rodziców uczniów z kl. I-III (1 rodzic = 1 dziecko)
 • przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki ochronnej oraz zachowania dystansu społecznego
 • procedury dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku od 1 września 2021 r. będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce COVID – 19 najpóźniej w dniu 30.08.2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2020/2021

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Przypominamy, iż w sekretariacie szkoły są do odbioru zdjęcia uczniów kl. IV-VII. Prosimy o zgłaszanie się po fotografie do 16.07.2021 r. do godz.12:00.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga ósmoklasiści

Informujemy, iż w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) od godziny 8:00 w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia z egzaminów ósmoklasisty.

Zapraszamy po odbiór.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja do rodziców uczniów z kl. III – VII

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 961) informujemy, iż w okresie 02.09.2021 r.- 22.12.2021 r. zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla uczniów klas IV-VIII. Celem zajęć dodatkowych będzie opanowanie i utrwalenie przez uczniów wiadomości po nauce zdalnej. Zajęcia są dobrowolne. Ilość godzin oraz przedmiot/y dla poszczególnych klas zostaną przypisane na podstawie deklaracji rodziców/prawnych opiekunów. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie i przekazanie dokumentu do dnia 25.06.2021 r. do wychowawcy klasy.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż w dniach 28.06-02.07.2021 r. dla uczniów z kl. IV-VIII ZS w Mielniku zostaną zorganizowane zajęcia wakacyjne pn. „Spotkajmy się w wakacje”. W programie przewidziane są wyjazdy na basen, do kina i wiele innych atrakcji. Koszt 200 zł.

Realizacja zamierzonych zadań jest uzależniona od wytycznych MEN, GIS oraz MZ dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz od ilości zgłoszonych uczestników.

Zgłoszenia dzieci przyjmowane są do dnia 23 czerwca 2021 r. (środa) do godz.12:00 do sekretariatu szkoły pod nr tel. 85 657 70 25.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Do dnia 23 czerwca 2021 r. (środa) do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły jest możliwość odbioru zdjęć uczniów kl. IV – VII. Koszt całego kompletu to 24 zł.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów kl. I-VIII Zespołu Szkół w Mielniku

25.06.2021 r. (piątek)

8:00 – nabożeństwa w kościele oraz w cerkwi

9:00 – uroczystość szkolna na hali sportowej

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami w klasach.

Dodatkowe informacje w związku z wytycznymi MEN, GIS i MZ związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19:

 • dowóz dzieci autobusem szkolnym zgodnie z rozkładem jazdy
 • umożliwiamy obecność rodziców uczniów z kl. I-VIII (1 rodzic = 1 dziecko)
 • przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki ochronnej oraz zachowania dystansu społecznego
 • procedury dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku od 1 września 2020 r. (aktualizacja 11 maja 2021 r.) zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce COVID – 19.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

przypominamy, iż dni 22,23,24.06.2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym czasie szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 18.06.2021 r. do godz.15:00) i uiszczeniu opłat za posiłki.

___________________________________________________________________________________________________

Powrót dzieci do szkół

Przypominamy, iż od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej.

Lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji z dnia 17 maja 2021 r.

Podczas zajęć w placówce obowiązują zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii zamieszczone w zakładce COVID-19.

Osoby, które korzystały z możliwości wypożyczenia sprzętu komputerowego do realizacji nauki on-linie prosimy o zwrot laptopów, routerów oraz słuchawek do sekretariatu szkoły.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga ósmoklasiści

Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Egzamin ósmoklasisty zostały zamieszczone wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. w czasie pandemii Covid-19. Prosimy rodziców i uczniów o dokładne zapoznanie się z przygotowanymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w ZS w Mielniku.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Serdecznie prosimy, wszystkie osoby, które korzystały z możliwości wypożyczenia sprzętu komputerowego z placówki, o zwrot laptopów, routerów oraz słuchawek po zakończeniu przez dziecko realizacji kształcenia na odległość (kl. I-III od 4 maja br., kl. IV-VIII od 31 maja br.).

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż w dniu 8 czerwca 2021 r. uczniowie kl. IV – VII będą mieli możliwość wykonania zdjęć legitymacyjnych, portretowych, grupowych i innych.

Oferta fotograficzna znajduje się w poniższych plikach. Prosimy także o zapoznanie się z zasadami sanitarnymi obowiązującymi podczas sesji fotograficznej.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Na stronie internetowej naszej szkoły, w zakładce Organizacja roku szkolnego, został zamieszczony nowy plan lekcji kl. I – III obowiązujący od dnia 17 maja 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Rodzice i uczniowie kl. IV-VIII

Od dnia 17 maja 2021 r. uczniowie kl. IV-VIII rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym. W związku z tym, na naszej stronie internetowej w zakładce COVID-19 został udostępniony harmonogram zajęć oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej placówce w okresie pandemii.

Nowy plan lekcji dla kl. I-VIII, obowiązujący od dnia 17 maja br. zostanie zamieszczony w zakładce Organizacja roku szkolnego do piątku do godz.12:00.

___________________________________________________________________________________________________

Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

 • od dnia 4 maja uczniowie kl. I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej, zaś uczniowie kl. IV-VIII realizują kształcenie na odległość
 • od dnia 17 maja uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w systemie hybrydowym
 • od dnia 31 maja wszyscy uczniowie kl. I-VIII uczą się stacjonarnie

Przypominamy, iż podczas pobytu dzieci w szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Sars-CoV-2 zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce COVID-19. Szczególną uwagę zwracamy na to, aby uczniowie posiadali maseczki ochronne zarówno w autobusie, jak i podczas pobytu w przestrzeniach wspólnych w placówce.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Dzień 30 kwietnia 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) uczniowie kl. I-III z województwa podlaskiego wracają do szkół realizując naukę w systemie hybrydowym.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad pracy ZS w Mielniku w ww. formie znajdują się na stronie internetowe placówki w zakładce COVID-19.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

30 kwietnia 2021 r. (piątek)

25,26,27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek)

4 czerwca 2021 r. (piątek)

22,23,24 czerwca 2021 r. (wtorek, środa, czwartek)

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) uczniowie kl. I-III realizują naukę w formie hybrydowej. Uczniowie kl. IV -VIII kontynuują naukę zdalną.

W związku z powyższym w dniu 23 kwietnia 2021 r. w zakładce COVID-19 zostanie udostępniony harmonogram oraz procedury dotyczące sposobu organizacji zajęć uczniów kl. I-III w nowej formule.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Nauczanie zdalne w kl. I – VIII zostaje przedłużone do 25 kwietnia 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż do dnia 23 kwietnia 2021 r. (piątek) do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły jest możliwość odbioru zdjęć uczniów kl. I-III oraz kl. VIII.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż na naszej stronie internetowej w zakładce COVID-19 został zamieszczony zaktualizowany plan lekcji on-line kl. IV – VIII obowiązujący od dnia 12 kwietnia 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Informujemy, iż kształcenie na odległość dla uczniów kl. I – VIII zostaje przedłużone do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Placówka umożliwia kontynuowanie nauczania zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne przyczyny nie mogą realizować jej w domu.

Uczniowie klas ósmych mogą brać udział w konsultacjach przygotowujących do egzaminu indywidualnie bądź w małych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z nauczycielem języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem umożliwiającym organizację zajęć w placówce jest złożenie wniosku przez rodziców. Dokument należy przesłać na adres email: zs@mielnik.com.pl do godz.14:00 w dniu 09.04.2021. W piśmie należy zaznaczyć w jakich dniach i godzinach dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej i czy będzie korzystało z obiadów.

___________________________________________________________________________________________________

Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 dni od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od dnia 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie. W tym czasie zmienia się organizacja zajęć. Aktualny plan lekcji on-line dla kl. I-III oraz IV-VIII można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce COVID-19.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę w domu, będą mogli kontynuować nauczanie zdalne na terenie szkoły.

Uczniowie klas ósmych mogą brać udział w konsultacjach przygotowujących do egzaminu indywidualnie bądź w małych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z nauczycielem języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem umożliwiającym organizację zajęć w placówce jest złożenie wniosku przez rodziców. Dokument należy przesłać na adres email: zs@mielnik.com.pl do godz.14:00 w dniu 19.03.2021. W piśmie należy zaznaczyć w jakich dniach i godzinach dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej i czy będzie korzystało z obiadów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zwolnieniem lekarskim p. Anny Marks od dnia 17 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. lekcje języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie prowadzone w kl. IV-VIII zostają odwołane. Materiał zostanie zrealizowany po powrocie nauczyciela do pracy w formie zwiększonej ilości zajęć on-line w każdej grupie.

Od dnia 22 marca do 9 kwietnia zajęcia z ww. przedmiotów będą prowadzone przez innych nauczycieli ZS w Mielniku. Zastępstwa będą uwzględnione w planie lekcji on-line zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce COVID-19.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga ósmoklasiści!

Przypominamy, że w dniach od 17 do 19 marca 2021r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty zgodnie z poniższym harmonogramem:

17 marca br. (środa) godz. 9:00 – język polski

18 marca br. (czwartek) godz. 9:00 – matematyka

19 marca br. (piątek) godz. 9:00 – język angielski

Uczniowie klasy VIII:

 • zapoznają się z wytycznymi sanitarnymi dotyczącymi przeprowadzania testów diagnostycznych na terenie szkoły
 • w tych dniach przychodzą do szkoły na godzinę 8:30
 • rzeczy osobiste (np. kurtki, plecaki) zostawiają w sali nr 10 w wyznaczonych zgodnie z numerami w dzienniku miejscach
 • przechodzą pod salę nr 22 (sala polonistyczna) oraz salę nr 20 (sala komputerowa), w których odbędą się egzaminy
 • pamiętają o zachowaniu reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego (dezynfekcja, odstępy, maseczka).

Informacje związane z przebiegiem próbnego egzaminu ósmoklasisty przekaże także wychowawca klasy.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku zamieszczonym poniżej oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Egzamin ósmoklasisty.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od dnia 15 do 28 marca uczniowie z kl. I-VIII uczą się na dotychczasowych zasadach tzn. uczniowie kl. I – III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną, zaś uczniowie kl. IV – VIII szkół podstawowych realizują naukę zdalną.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od dnia 1 do 14 marca uczniowie z kl. I-VIII uczą się na dotychczasowych zasadach tzn. uczniowie kl. I – III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną, zaś uczniowie kl. IV – VIII szkół podstawowych realizują naukę zdalną.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga ósmoklasiści!

Już w marcu w ZS w Mielniku zostaną przeprowadzone próbne egzaminy ósmoklasisty przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Harmonogram testów diagnostycznych:

17 marca 2021 (środa) godz.9:00 język polski

18 marca 2021 (czwartek) godz.9:00 matematyka

19 marca 2021 (piątek) godz.9:00 język angielski

Szczegóły dotyczące organizacji egzaminu w Zespole Szkół w Mielniku zostaną przekazane przez wychowawcę klasy w późniejszym terminie.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, iż w dniu 17 marca 2021 r. uczniowie kl. I – III, VIII oraz dzieci z grup przedszkolnych będą miały możliwość wykonania zdjęć legitymacyjnych, portretowych, grupowych i innych.

Oferta fotograficzna dla uczniów kl. I- III, VIII oraz grup przedszkolnych znajduje się w poniższych plikach. Prosimy także o zapoznanie się z zasadami sanitarnymi obowiązującymi podczas sesji fotograficznej.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Do końca lutego uczniowie kl. I – III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną, zaś uczniowie kl. IV – VIII szkół podstawowych realizują naukę zdalną.

___________________________________________________________________________________________________

Informacja

Zachęcamy do zaglądania do zakładki Świetlica, w której znajduje się, aktualizowany na bieżąco, dostęp do wszystkich relacji z zajęć świetlicowych prowadzonych w naszej szkole.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutacje dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty należy składać do sekretariatu szkoły do dnia 26 marca 2021 r.

Druk zgłoszenia dziecka dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty.

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 85 65 77 025.

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od 1 lutego uczniowie kl. I-III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną. Uczniowie kl. IV – VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. realizują naukę zdalną.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

W większości miejscowości Gminy Mielnik zostały już usunięte awarie związane z dostawą prądu. W dniu 29.01.2021 r. wznawiamy lekcje on-line. Uczniowie, którzy będą mieli problemy z uczestnictwem w zajęciach powinni uzupełnić wiadomości najpóźniej do poniedziałku.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

W związku z przedłużającym się brakiem prądu w Gminie Mielnik w dniach 27-28.01.2021 r. lekcje on-line zostają odwołane. Materiały z poszczególnych zajęć będą przekazane uczniom przez wychowawców klas do godz. 9:00.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i brakiem prądu w Gminie Mielnik informujemy, że lekcje on-line w dniu 26.01.2021 r. nie odbędą się z przyczyn technicznych. Nauczyciele poinformują o sposobie realizacji materiału na kolejnych zajęciach .

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od 18 stycznia klasy I-III szkoły podstawowej wracają do nauczania stacjonarnego, zaś kl. IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne.

Szczegółowe informacje na temat realizacji obu form zajęć dydaktyczno-wychowawczych znajdują się w zakładce COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, procedurami oraz planami zajęć, a w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod tel. 85 65 77 025.

___________________________________________________________________________________________________

Półkolonie w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

W związku z dużym zainteresowaniem półkoloniami w ZS w Mielniku informujemy, iż zostaną one zorganizowane w dniach 11-15.01.2021 r. dla dzieci zgłoszonych do dnia 18.12.2020 r. do wychowawców kl. I – IV Szkoły Podstawowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami dotyczącymi w szczególności zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, harmonogramu zajęć, opłat związanych z uczestnictwem dziecka w półkoloniach oraz dokumentami, które powinny być wypełnione i dostarczone przez rodzica do sekretariatu szkoły do dnia 08.01.2021 r. (piątek).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod tel. 85 65 77 025.

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!

Informujemy, iż w dniach 11-15.01.2021 r. w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku zostaną zorganizowane półkolonie zimowe dla dzieci z kl. I – IV. Szczegóły związane z organizacją zimowiska (harmonogram, koszt, wytyczne sanitarne) zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły do 31.12.2020 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Informujemy, że dzień 22 grudnia jest ostatnim dniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Od dnia 23 grudnia 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. trwa przerwa zimowa przerwa świąteczna. Od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. w całym kraju obowiązują ferie zimowe.

Semestr II roku szkolne 2020/2021 rozpoczynamy 18 stycznia 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24.11.2020 r. stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do dnia 3 stycznia 2021 r.

Na podstawie powyższej decyzji:

 • nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Mielniku realizują naukę zdalną do dnia 22.12.2020 r.
 • ferie świąteczne trwają od 23.12.2020 r. do 3.01.2021 r.
 • ferie zimowe zostają przesunięte na okres od 4.01.2021 r. do 17.01.2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Informujemy, iż na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach na zawieszenie zajęć w Przedszkolu w Mielniku oraz Żłobku Gminnym w Mielniku w okresie od 23.11.2020r. do 27.11.2020r. placówki zawieszają działalność dydaktyczno – wychowawczą, a prowadzenie zajęć odbywa się w formie nauczania zdalnego.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Lekcje zdalne dla uczniów kl.IV-VIII będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji w następujących formach:

– zajęcia online na platformie Microsoft Teams,

– udostępnianie materiałów dydaktycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych aplikacji.

Klasy I-III realizują zajęcia stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem.

Uczniowie klas I-III mogą korzystać z zajęć świetlicowych oraz z obiadów tak jak do tej pory. Uczniom klas IV-VIII kwota za obiady w czasie zdalnego nauczania zostanie potrącona od następnej wpłaty.   

Zajęcia dodatkowe, indywidualne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne w kl.IV-VIII będą kontynuowane i realizowane w formie zdalnej zgodnie z planem.

W okresie zdalnego nauczania będzie możliwy kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu) i uzyskanie pomocy od:

– pedagoga szkolnego Pani Ewy Wierzby – wierzba-ewa@wp.pl

– psychologa szkolnego Pani Dominiki Zalewskiej – dzalewska42@gmail.com

Rodzice uczniów potrzebujących wypożyczenia laptopa ze szkoły, mogą zgłaszać się od poniedziałku po wcześniejszym  telefonicznym umówieniu się.

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!!!

W zakładce COVID-19 zostały zamieszczone Zasady zdalnego nauczania w ZS w Mielniku oraz Plan lekcji on-line dla uczniów kl. IV-VIII obowiązujący od 26 października 2020 r.
Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami oraz zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wątpliwości telefonicznie pod nr tel. 85 65 77 025 (sekretariat szkoły).

___________________________________________________________________________________________________

Ważne

Informujemy, iż w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa dla stref żółtych w całym kraju, w dniu 19.10.2020 (poniedziałek) na trasie Olendry – Mielnik podstawione będą dwa autobusy.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga Rodzice, Uczniowie i Pracownicy szkoły

W związku z wprowadzeniem od 10.10.2020 r. „strefy żółtej” w całym kraju, od 12 października (poniedziałek) wprowadzamy na terenie szkoły obowiązek zakrywania ust i nosa poprzez noszenie maseczek bądź przyłbic ochronnych we wszystkich przestrzeniach wspólnych, tj. korytarzach, łazienkach i szatniach.

Informujemy, iż wszystkie sprawy należy załatwiać listownie (pozostawienie dokumentu w skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły), telefonicznie bądź drogą emailową.

Osoby odbierające dzieci z placówki proszone są o przebywanie tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie (przy wejściu głównym).

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga

Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dzień 14.10.2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do 13.10.2020r. do godziny 12:00) i uiszczeniu opłaty za posiłek.

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!!!

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zwolnieniem lekarskim p. Elżbiety Śnieżko od dnia 7 października 2020 r. do momentu powrotu nauczyciela, funkcję wychowawcy kl. I będzie pełnić p. Małgotrzata Pałyga.

___________________________________________________________________________________________________

 Konkurs!!!

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku ogłasza konkurs skierowany do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej. 

Zasady udziału w konkursie są proste. 

Wystarczy, aby każdy uczeń z danej klasy opłacił składkę na Radę Rodziców. 

Przypominamy: wysokość składki za pierwsze dziecko wynosi 30zł., za drugie 20 zł., za trzecie i kolejne 10 zł. Płatność w sekretariacie szkoły. 

Zwycięzcą konkursu zostanie grupa, która do dnia 30 października 2020 r. dokona (w przeliczeniu procentowym) największej ilości wpłat. 

Nagroda główna : niespodzianka dla całej klasy. 

Życzymy powodzenia. 

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzież Zespołu Szkół (szkoła i przedszkole) oraz Żłobka Gminnego wybrała Wiener TU SA.

Składka na ubezpieczenie:

żłobek i przedszkole: 34 zł

szkoła podstawowa: 42 zł

Składka płatna do dnia 23.10.2020 r. w sekretariacie szkoły.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Dnia 10.09.2020 r. (czwartek) o godz. 15.45 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.

Przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki ochronnej.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2020 r.

godz. 9.00 – kl. I – III (hala)

godz. 9.30 – kl. IV – VIII (hala)

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami klasach.

Dodatkowe informacje w związku z wytycznymi MEN, GIS i MZ związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19:

 • dowóz dzieci autobusem szkolnym zgodnie z rozkładem jazdy
 • umożliwiamy obecność rodziców dzieci z kl. I – III (1 dziecko = 1 rodzic)
 • przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki ochronnej


Procedury dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku od 1 września 2020 r. zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce COVID – 19.

__________________________________________________________________________________________________