Rada Rodziców

________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ IM. UNII MIELNICKIEJ W MIELNIKU

________________________________________________________________________________________________

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

p. Agnieszka Kuźmicz – Przewodnicząca Rady Rodziców

p. Iwona Nikołajuk – Sekretarz Rady Rodziców

p. Aneta Sapieżko – Skarbnik Rady Rodziców

________________________________________________________________________________________________

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW

72 8071 0006 0015 3546 2000 0010

________________________________________________________________________________________________