Rada Rodziców

________________________________________________________________________________________________

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

p. Grzegorz Szumarski – Przewodniczący Rady Rodziców

p. Monika Łubko – Sekretarz Rady Rodziców

p. Ewelina Pura – Skarbnik Rady Rodziców

________________________________________________________________________________________________

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW

72 8071 0006 0015 3546 2000 0010

________________________________________________________________________________________________