Programy/projekty/akcje edukacyjne

___________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2020/2021

 • projekt “Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia” we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Mielniku oraz Podlaskim Instytutem Kultury
 • projekt “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” we współpracy z Green Office Ecologic Spółka z o.o.
 • ogólnopolska kampania społeczna “Tydzień ulgi” we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • ogólnopolska akcja “Razem na święta” we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki
 • ogólnopolska akcja “Szkoła do hymnu” we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki
 • ogólnopolska akcja “Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie” we współpracy z Biblioteką Publiczną
 • ogólnopolski program edukacyjny “Działaj z imPETem” we współpracy z Adliner Sp. z o.o.
 • ogólnopolskie programy edukacyjne “Trzymaj Formę!”, “Czyste powietrze wokół nas” we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siemiatyczach
 • ogólnopolskie programy “Szklanka mleka”, “Owoce w szkole” we współpracy z Agencją Rynku Rolnego
 • ogólnopolski program “SKS Szkolny Klub Sportowy” we współpracy z Ministerstwem Sportu
 • projekt “Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” we współpracy z Urzędem Gminy Mielnik oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

___________________________________________________________________________________________________