Programy/projekty/akcje edukacyjne

___________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2023/2024

Programy, projekty, akcje edukacyjne realizowane w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w roku szkolnym 2023/2024:

 • ogólnopolski projekt edukacyjny „Wspólnie Mocniejsi – Uczymy się przez integrację”
 • projekt „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” we współpracy z Green Office Ecologic Spółka z o.o.
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” (I moduł: Bądź dobry dla ludzi, II moduł: Bądź dobry dla zwierząt, III moduł: Bądź dobry dla roślin)
 • „Nawigacja w każdą pogodę” inicjatywa profilaktyczna opracowana przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej
 • ogólnopolski projekt BohaterON w Twojej Szkole 2023/2024 organizowanym przez Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki
 • IV Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w szkole
 • projekt „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” we współpracy z fundacją UNAWEZA
 • ogólnopolskie programy „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” we współpracy z Agencją Rynku Rolnego

___________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2022/2023

Programy, projekty, akcje edukacyjne realizowane w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w roku szkolnym 2022/2023:

 • programy edukacyjne: „Trzymaj Formę!”, „Podstępne WZW” we współpracy z PSSE Siemiatycze
 • ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu” we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki
 • ogólnopolski program diagnostyczny „Lepsza szkoła” wyd. GWO
 • Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt ,,Akademia Dojrzewania Lactacyd”
 • program zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z kl. I-III „Mózg, ciało dobrze pracują, gdy zmysły i odruchy zintegrują”
 • ogólnopolskie programy „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” we współpracy z Agencją Rynku Rolnego
 • ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” opracowany przez Komendę Główną Policji

___________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2021/2022

Programy, projekty, akcje edukacyjne realizowane w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w roku szkolnym 2021/2022:

 • program „Szkolny Klub Sportowy” finansowany z budżetu państwa, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, objęty patronatem Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego dysponentem jest minister właściwy ds. kultury fizycznej
 • programy edukacyjne: „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj Formę!”, „Znamię! Znam je?” we współpracy z PSSE Siemiatycze
 • warsztaty „Ogrody przyjazne pszczołom – urządzanie ogrodów ekologicznych w powiecie siemiatyckim” we współpracy z SLGD Tygiel Doliny Bugu
 • ogólnopolski projekt edukacyjny „BohaterON w Twojej Szkole” organizowanym przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria
 • międzynarodowy program edukacyjny „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” autorstwa p. Honoraty Szaneckiej
 • ogólnopolski program edukacyjny „Przygotujmy lepszy świat” organizowanym przez Advalue Sp. z o.o.
 • ogólnopolskie programy „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” we współpracy z Agencją Rynku Rolnego
 • projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 • Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt ,,Akademia Dojrzewania Lactacyd”

___________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2020/2021

Programy, projekty, akcje edukacyjne realizowane w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w roku szkolnym 2020/2021:

 • projekt „Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia” we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Mielniku oraz Podlaskim Instytutem Kultury
 • projekt „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” we współpracy z Green Office Ecologic Spółka z o.o.
 • ogólnopolska kampania społeczna „Tydzień ulgi” we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • ogólnopolska akcja „Razem na święta” we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki
 • ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu” we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki
 • ogólnopolska akcja „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie” we współpracy z Biblioteką Publiczną
 • ogólnopolski program edukacyjny „Działaj z imPETem” we współpracy z Adliner Sp. z o.o.
 • ogólnopolskie programy edukacyjne „Trzymaj Formę!”, „Czyste powietrze wokół nas” we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siemiatyczach
 • ogólnopolskie programy „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” we współpracy z Agencją Rynku Rolnego
 • ogólnopolski program „SKS Szkolny Klub Sportowy” we współpracy z Ministerstwem Sportu
 • projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” we współpracy z Urzędem Gminy Mielnik oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

___________________________________________________________________________________________________