Nasz patron

Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej – taką nazwę nosi nasza szkoła.

Dzień 23 października 2007 r. przejdzie do historii szkoły w Mielniku. We wtorkowe przedpołudnie w szkolnej hali sportowej zebrała się cała uczniowska i pedagogiczna społeczność, a także zaproszeni goście, by być świadkami nadania imienia szkole oraz przekazania tej placówce sztandaru.
 
Imię dla swojej szkoły wybrali sami uczniowie podczas wcześniejszego referendum, zaś sztandar ufundował mielnicki urząd gminy. Symbolicznie szkole przekazał go wójt Eugeniusz Wichowski, zaś w imieniu społeczności szkolnej odebrała dyrektor Alicja Sawczuk. Uczniowie złożyli przy nim ślubowanie. Sztandar będzie elementem nie tylko szkolnych uroczystości. Na co dzień znajduje się w przygotowanej do tego celu gablocie.

Dość częstym akcentem takich uroczystości jest symboliczne wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru. Gwoździe wbijali przedstawiciele władz gminy, pracownicy zespołu szkół oraz i zasłużeni dla szkoły: prawosławny biskup siemiatycki Jerzy Pańkowski, wikariusz generalny Diecezji Drohiczyńskiej ks. Stanisław Ulaczyk, wójt Eugeniusz Wichowski, proboszcz parafii katolickiej w Mielniku o. Marian Węsak, dyrektor Wydziału Szkolnictwa Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Bożena Dzitkowska, zastępca wójta Tomasz Gorochowicz, sekretarz gminy Piotr Wysocki, skarbnik gminy Łarysa Kierkowicz, komendant Straży Granicznej Włodzimierz Pielach, Kierownik Odcinka Płn. – Wsch. PERN Antoni Słoniowski, Nadleśniczy Eugeniusz Chursowicz, Dyrektor Zespołu Szkół Alicja Sawczuk i wicedyrektor Stefania Charko, kierownik biblioteki Irena Wysocka, w imieniu Rady Rodziców Małgorzata Pałyga, Joanna i Karol Nowaccy, w imieniu Samorządu Uczniowskiego Dawid Baran.

Dlaczego szkole nadano imię Unii Mielnickiej? Mówi dyrektor Alicja Sawczuk: „Pierwsze prace nad nadaniem imienia szkole rozpoczęliśmy dwa lata temu. Natomiast we wrześniu ubiegłego roku, spośród trzech propozycji na patrona szkoły – księdza Michała Olszewskiego, Janusza Korczaka i Unii Mielnickiej, społeczność szkolna wybrała imię Unii Mielnickiej. Wprawdzie Unia Mielnicka nie weszła w życie, ale była wyrazem chęci integracji między narodami i państwami. Dla naszej małej społeczności szczególnie ważne są słowa zawarte w zapisach Unii: „zgodą małe rzeczy rosną, zaś niezgodą największe się rozpraszają”. Słowa te odzwierciedlają nasze dążenie do budowania jedności ponad podziałami, do szukania tego, co nas łączy, a nie eksponowania różnic. W naszym zróżnicowanym środowisku jest to bardzo ważne. Nasi uczniowie przybliżyli znaczenie Unii Mielnickiej mieszkańcom gminy”.

Data nadania imienia szkole nie była przypadkowa. Otóż szkoła w Mielniku została oddana do użytku równo 42 lata temu – 22 października 1965 r.

Warto dodać, że uczniowie z poszczególnych klas brali udział w konkursach zorganizowanych z okazji nadania szkole imienia i przekazania sztandaru. Były to konkursy: historyczny „Mielnik – moja mała Ojczyzna”, literacki pt. „Zgodą małe rzeczy rosną, zaś niezgodą największe się rozpraszają” i plastyczny „Poznajemy czasy, w których zawarto Unię Mielnicką”. Część prac plastycznych została zaprezentowana podczas uroczystości.