Konsultacje

___________________________________________________________________________________________________

Konsultacje nauczycieli od miesiąca października 2021 r. odbywać się będą w każdy, ostatni czwartek miesiąca w godz. 15.30 – 16.15.

___________________________________________________________________________________________________

Podczas realizacji nauki zdalnej konsultacje z nauczycielami odbywają się za pomocą platformy Microsoft Teams (lub w innej formie uzgodnionej z nauczycielem) po wcześniejszym zgłoszeniu zaistniałej potrzeby do wychowawcy.

___________________________________________________________________________________________________