Grono pedagogiczne

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego:
 • Renata Suprun (wychowawca klasy II Szkoły Podstawowej)
 • Joanna Nowacka (wychowawca klasy III Szkoły Podstawowej)
 • Elżbieta Śnieżko (wychowawca klasy I Szkoły Podstawowej)
Nauczyciele języka polskiego:
 • Eliza Leszczyńska (urlop)
 • Agnieszka Zieleniewska
 • Anna Marks 
Nauczyciele języka angielskiego:
 • Joanna Sypek (wychowawca klasy VI Szkoły Podstawowej)
 • Ewa Wierzba  (wychowawca klasy VIII Szkoły Podstawowej)
Nauczyciel języka rosyjskiego:
 • Joanna Sypek (wychowawca klasy VI Szkoły Podstawowej)
Nauczyciele matematyki:
 • Katarzyna Kozłowska
 • Jowita Tatarczyk
Nauczyciel historii, WOS:
 • Anna Marks 
Nauczyciel geografii:
 • Damian Sypek 
Nauczyciel biologii, muzyki, zajęć artystycznych:
 • Urszula Hodun-Mantur (wychowawca klasy IV Szkoły Podstawowej)
Nauczyciel przyrody:
 • Stefania Charko 
Nauczyciel fizyki, techniki, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa:
 • Jarosław Piotrowski 
Nauczyciel chemii:
 • Jolanta Zinczuk
Nauczyciel plastyki:
 • Joanna Sypek
Nauczyciele wychowania fizycznego:
 • Andrzej Gajko (wychowawca klasy V Szkoły Podstawowej)
 • Paulina Usowicz-Baranowska (wychowawca klasy VII Szkoły Podstawowej)
Nauczyciele religii:
 • ks. diakon Denis Rusnak (religia prawosławna)
 • o. Krzysztof Kulhawiec (religia katolicka)
Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne:
 • Stefania Charko
 • Elżbieta Śnieżko
 • Małgorzata Pałyga
 • Jolanta Zinczuk
 • Urszula Hodun-Mantur
 • Eliza Leszczyńska (urlop)
 • Joanna Sypek
 • Anna Marks
 • Alina Pleszuk
 • Joanna Nowacka
 • Jarosław Piotrowski
 • Paulina Usowicz – Baranowska
 • Jowita Tatarczyk

Biblioteka:

 • Alina Pleszuk
Świetlica:
 • Stefania Charko
 • Jolanta Zinczuk
 • Andrzej Gajko
 • Alina Pleszuk
 • Jarosław Piotrowski
 • Jowita Tatarczyk
Logopeda:
 • Paulina Usowicz-Baranowska
Pedagog:
 • Ewa Wierzba