Grono pedagogiczne

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego:

 • Renata Suprun (wychowawca klasy II Szkoły Podstawowej)
 • Joanna Nowacka (wychowawca klasy III Szkoły Podstawowej)
 • Małgorzata Pałyga (wychowawca klasy I Szkoły Podstawowej)

Nauczyciele języka polskiego:

 • Eliza Leszczyńska (wychowawca klasy IV Szkoły Podstawowej)
 • Anna Marks

Nauczyciele języka angielskiego:

 • Joanna Sypek
 • Ewa Wierzba (wychowawca klasy VI Szkoły Podstawowej)

Nauczyciel języka rosyjskiego:

 • Joanna Sypek

Nauczyciele matematyki:

 • Katarzyna Kozłowska
 • Jowita Tatarczyk

Nauczyciel historii, WOS:

 • Anna Marks

Nauczyciel geografii:

 • Jowita Tatarczyk

Nauczyciel biologii, muzyki:

 • Urszula Hodun-Mantur (wychowawca klasy VII Szkoły Podstawowej)

Nauczyciel przyrody:

 • Jowita Tatarczyk

Nauczyciel fizyki, techniki, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa:

 • Jarosław Piotrowski

Nauczyciel chemii, wychowania do życia w rodzinie:

 • Jolanta Zinczuk

Nauczyciel plastyki:

 • Joanna Sypek

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • Damian Sypek
 • Andrzej Gajko (wychowawca klasy VIII Szkoły Podstawowej)
 • Paulina Usowicz-Baranowska (wychowawca klasy V Szkoły Podstawowej)

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

 • Andrzej Gajko (wychowawca klasy VIII Szkoły Podstawowej)

Nauczyciele religii:

 • ks. Krzysztof Wojcieszuk (religia prawosławna)
 • ks. diakon Denis Rusnak (religia prawosławna)
 • Jadwiga Radziszewska (religia katolicka)

Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne:

 • Małgorzata Pałyga
 • Joanna Nowacka
 • Urszula Hodun-Mantur
 • Alina Pleszuk
 • Paulina Usowicz – Baranowska

Biblioteka:

 • Alina Pleszuk

Świetlica:

 • Renata Suprun
 • Andrzej Gajko
 • Jarosław Piotrowski
 • Trojacka Agnieszka

Logopeda:

 • Paulina Usowicz-Baranowska

Pedagog:

 • Ewa Wierzba

Pedagog specjalny:

 • Joanna Sypek
 • Paulina Usowicz-Baranowska (wychowawca klasy V Szkoły Podstawowej)
 • Ewa Wierzba (wychowawca klasy VI Szkoły Podstawowej)
 • Eliza Leszczyńska (wychowawca klasy IV Szkoły Podstawowej)
 • Małgorzata Pałyga (wychowawca klasy I Szkoły Podstawowej)
 • Urszula Hodun-Mantur (wychowawca klasy VII Szkoły Podstawowej)