Święto Konstytucji 3  Maja. Uroczyste przekazanie sztandaru.

Dzisiejszego dnia miała miejsce wyjątkowa uroczystość . Społeczność szkolna oraz zaproszeni goście byli świadkami uroczystości przekazania sztandaru oraz akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Po odśpiewaniu hymnu odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru.  W skład nowego pocztu sztandarowego wchodzą:

  • chorąży – Adam Pykało
  • asysta – Katarzyna Tobota
  • asysta – Magdalena Bilkiewicz
  • uroczystości szkolne prowadzić będzie Dominika Panasiuk

Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną upamiętniającą chwilę uchwalenia Konstytucji. Na hali rozbrzmiały doniosłe wiersze i piękne piosenki.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom, rodzicom oraz uczniom. Podziękowania składamy także Pani Joannie Nowackiej, która jest opiekunem pocztu sztandarowego, Paniom Urszuli Hodun-Mantur oraz Elizie Leszczyńskiej za przegotowanie uroczystej akademii,  Panu Jarosławowi Piotrowskiemu oraz uczniom kl. VII za pomoc techniczną oraz Panu Andrzejowi Gajko za upamiętnienie dzisiejszego wydarzenia na fotografiach.