Ankieta Gminy Mielnik

W związku z opracowywaniem Diagnozy Zagrożeń Społecznych w Gminie Mielnik zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Nauczyciele

https://mileniknauczyciel.webankieta.pl/

Rodzice

https://mielnikrodzicszkola.webankieta.pl/

Klasa V i VI

https://mielnikucznio5i6.webankieta.pl/

Klasa VII i VIII

https://uczniomielnik78.webankieta.pl/