chrzest polski

Święto Chrztu Polski

12 kwietnia uczestniczyliśmy w przedstawieniu z okazji Święta Chrztu Polski. Uczennice klasy drugiej pięknie ubrane w białe sukienki z  kwietnymi wiankami na głowach tańcem i piosenką zilustrowały wierzenia Słowian zamieszkujących ziemie polskie przed przyjęciem chrześcijaństwa. Towarzyszyły im  oraz solistce z klasy piątej ukulele, tamburyno i bębenek. Młodzież  z klasy  siódmej,  w ciekawych (podobnych do średniowiecznych )  strojach, których elementy wykonali samodzielnie, odegrali scenki ilustrujące: sukcesy polityczne Mieszka I- władcy Polan, potrzebę  przyjęcia chrześcijaństwa i sojuszu z Czechami oraz sam moment chrztu. Narratorzy opowiedzieli, m.in. o skutkach chrztu Polski. Pani Ula przygotowała muzykę i efekty akustyczne wspaniale ilustrujące  przedstawiane wydarzenia. Bardzo ważnym momentem było odśpiewanie „Bogurodzicy” przez siódmoklasistów. Była to ciekawa lekcja historii.