książki

Przerwa na czytanie

Dzisiejszego dnia uczniowie oraz nauczyciele przedszkola i szkoły w Mielniku wzięli udział w międzynarodowej akcji “Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Uczestnictwo w przedsięwzięciu miało na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integrację środowiska szkolnego, ukazanie czytania jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego. W roku szkolnym 2019/2020 w akcji wzięło udział 158 809 osób czytających z 991 placówek z Polski i 14 za granicą.

Każda grupa przedszkolna oraz szkolna (łącznie ponad 170 osób) otrzymała i przeczytała wspólnie z wychowawcami określoną ilość książek. Wszyscy razem przeczytaliśmy fragmenty z 55 pozycji literackich. Liczba ta nie jest przypadkowa – łączy się z obchodzonym 55-leciem Zespołu Szkół.

Ogłoszenie wyników dotyczących pobicia rekordu będzie miało miejsce 9 grudnia 2020