rozwinięcie dziesiętne liczby pi

Liczba Pi – rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 14 marca w naszej szkole został ogłoszony konkurs ,,Sławna liczba Pi” zorganizowany przez Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku. Polegał on na rozwiązaniu przynajmniej jednego z 3 zadań i przesłaniu skanu lub czytelnego zdjęcia z rozwiązaniem. Do organizatorów konkursu wpłynęły prace z całej Polski.
Dziękujemy uczniom, którzy wzięli udział w konkursie:
– Mateusz Dekarz rozwiązując 1 zadanie i Krystian Stępień rozwiązując 3 zadania – otrzymali dyplom uznania i oceny bardzo dobre z matematyki,
– Urszula Tatarczyk rozwiązując 3 zadania – zajęła II miejsce i uzyskała ocenę celującą z matematyki,
– Wojciech Tatarczyk przesyłając 3 zadania – III miejsce i ocenę celującą z matematyki.
Gratulujemy!