Tydzień ulgi w ZS w Mielniku

Nasza szkoła (oraz ponad 1700 innych placówek z całej Polski) bierze udział w kampanii “Tydzień ulgi” organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W myśl akcji, pierwszy tydzień powrotu uczniów do nauki stacjonarnej ma być tygodniem bez klasówek, sprawdzianów, kartkówek, zadań i pytania na ocenę. Zależy nam na dobrym samopoczuciu wszystkich uczniów. Chcemy, aby powrót do szkoły po tak długim okresie kształcenia na odległość nie przyniósł stresu, ale przede wszystkim wzmocnił relacje rówieśnicze.