COVID – 19

___________________________________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KL. IV – VIII OD DNIA 18.01.2021 R.

___________________________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W KL. I – III OD 18 STYCZNIA 2021 R.

___________________________________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

___________________________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

___________________________________________________________________________________________________