COVID – 19

___________________________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE OD 19 KWIETNIA 2022 R.

___________________________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

___________________________________________________________________________________________________

NAUKA HYBRYDOWA W KL. IV – VIII OD DNIA 17 MAJA 2021 R.

nauka zdalna

___________________________________________________________________________________________________

NAUKA HYBRYDOWA W KL. I – III OD DNIA 26 KWIETNIA 2021 R.

___________________________________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ OD DNIA 12 KWIETNIA 2021 R. (aktualizacja)

___________________________________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ OD DNIA 22 MARCA 2021 R.

nauka zdalna

___________________________________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KL. IV – VIII OD DNIA 18 STYCZNIA 2021 R.

___________________________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W KL. I – III OD 18 STYCZNIA 2021 R.

___________________________________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

___________________________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

___________________________________________________________________________________________________