mikrofon

Warsztaty dziennikarskie

W dniu 2 lipca odbyło się kolejne spotkanie grupy projektowej projektu „Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia” realizowane w ramach konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne Projekty Edukacji Kulturowej”. Partnerem projektu jest Zespół Szkół w Mielniku.
Tym razem były to warsztaty dziennikarskie z panią Anną Maruszeczko. Na początku, aby ukazać dzieciom ich przyszłe zadanie, pani Ania przeprowadziła wywiad z panią Ireną Wysocką.
Grupa dowiedziała się, na czym polega praca dziennikarza, a czym jest praca redaktora. W dalszej części spotkania każdy uczestnik opowiedział w kilku zdaniach o sobie, swoich zainteresowaniach, marzeniach i planach. Prowadząca zwróciła uwagę, że niektóre osoby chętnie o sobie opowiadają, a niektóre trzeba „ciągnąć za język”, a ta wstępna rozmowa to też jest forma wywiadu. Po takim wprowadzeniu uczestnicy swobodniej opowiadali o sobie. Do każdej osoby skierowane były inne pytania, a p. Ania barwnie rozwijając temat zachęcała dodatkowo rozmówcę do wypowiadania się.
Otwarta postawa p. Ani wpłynęła pozytywnie na uczestników. Refleksje, które odczuwali pozwoliły na otwarcie się młodzieży wobec prowadzącej i całe spotkanie dało im wspaniałe możliwości przeżycia spotkania z dziennikarzem i prawdziwego wywiadu.