uśmiechnięte twarze

Sala Integracji Sensorycznej w ZS

Sala Integracji Sensorycznej (SI) powstała w 2020 r. i jest przeznaczona do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci.

Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że „kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą”. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Z kolei pożądane reakcje adaptacyjne pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym, stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale ciągłą analizą zachowania dziecka i odpowiedniego doboru oraz modyfikacji stosowanych zadań. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka, ile stwarza takie wymagania, by dziecko było w stanie odpowiadać na te wymagania coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.

Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzeń Sali Integracji Sensorycznej wyposażona była w odpowiednie sprzęty i pomoce. Dbamy również, aby była przyjazna dla dziecka i budziła w nim pozytywne emocje i poczucie bezpieczeństwa.