Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę” współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców.
Nasza szkoła przystąpiła do programu w styczniu 2018 roku. Działaniami zostali objęci uczniowie klas VI, VII Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum. Realizacja zadań została zaplanowana do końca roku szkolnego 2017/2018. Opiekunowie otrzymali zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych , które wspomagają realizację założeń programowych.
Dotychczas podjęte zadania w ramach programu cieszą się popularnością wśród uczniów naszej szkoły. Uczniowie kl. VII wykonali gazetkę „Trzymaj formę ponad normę”, wspólnie przygotowali bar sałatkowy oraz wykonano próbę wysiłkową podczas treningu sekcji piłki siatkowej przez klasy gimnazjalne.