tablica szkolna

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Kończący się w dniu dzisiejszym rok szkolny 2020/2021 był wyjątkowy. Sytuacja pandemiczna panująca w kraju i na świecie przeorganizowała działalność oświatową. Doświadczeni sytuacją z II semestru poprzedniego roku szkolnego obraliśmy jednolity sposób działania. Wszyscy nauczyciele oraz uczniowie już od października 2020 r. realizowali naukę zdalną za pomocą tej samej platformy. Dzięki programom rządowym i doposażeniu placówki w zestawy komputerowe w roku szkolnym 2019/2020 wszelkie trudności związane z brakiem sprzętu, połączeniem internetowym wśród dzieci zostały zniwelowane. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach on-line. Jednak mimo wszelkich starań nic nie było w stanie zastąpić nauki w formie stacjonarnej. Całe szczęście wszyscy uczniowie wrócili do szkół 31 maja. Ostatni miesiąc był przede wszystkim miesiącem integracji. Na uczniów ZS w Mielniku czekało mnóstwo atrakcji z okazji Dnia Dziecka, wycieczki klasowe, ogniska, lekcje w plenerze, gry dydaktyczne. W miłej atmosferze dotarliśmy do końca roku szkolnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów kl. I-VIII odbyło się na hali sportowej ZS w Mielniku. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu oraz ceremonii ślubowania nowego pocztu sztandarowego. Następnie słowa podziękowania i życzenia wakacyjne skierował do zebranych Wójt Gminy Mielnik p. Marcin Urbański. Dyrektor placówki, w obecności rodziców oraz gości, podsumował kończący się rok szkolny, podziękował zebranym za współpracę i wytrwałość. Nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród za osiągnięcia w nauce, listów gratulacyjnych rodzicom. Swoją chwilę mieli też uczniowie klasy ósmej, którym zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz dyplomy, nagrody za wieloletnie zaangażowanie w działalność placówki.

Pożegnaliśmy ósmoklasistów, którym jeszcze raz życzymy powodzenia na dalszej ścieżce edukacji. W tym miejscu chcemy poinformować, że 2 lipca zostaną ogłoszone wyniki z egzaminów ósmoklasisty. Osobie, która uzyska najwyższy wynik, pan Artur Gacki – Przewodniczący Rady Gminy ufunduje nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

Z pełną satysfakcją, dumą z wytrwałości i zaangażowania w naukę podczas realizacji kształcenia na odległość oraz uśmiechami na twarzach możemy rozpocząć wakacje.