Wspomnienia i zakończenie wakacji w świetlicy szkolnej!

Wakacje to czas wolny od pracy i obowiązków. 

Świeliczaki rozpoczęły nowy rok szkolny, jednak z przyjemnością wspominały cudowny okres wakacji czego dowodem jest ich twórczość.

Ponadto, nowe dzieci zapoznały się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa w sali i na placu zabaw. Miały okazję poznać nauczycieli, którzy będą sprawować nad nimi opiekę. 

Nie zapomniano też o ruchu i zabawie na świeżym powietrzu. Uśmiechy dzieci i pogoda zachęca do częstych wyjść poza mury budynku. Nie obyło się też bez tańców i lodów.