Warsztaty profilaktyczne w kl. IV – VIII

W minionym tygodniu klasy IV- VIII brały udział w warsztatach z psychologiem. Były one efektem współpracy szkoły z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielniku. Zajęcia prowadziła pani psycholog z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Klasy IV-VI poznawały tajniki ludzkiej pamięci i możliwości, które daje mózg w trakcie warsztatów „ Pamięć absolutna”. Zdobyte umiejętności uczniowie z pewnością wykorzystają podczas zajęć lekcyjnych. Klasy VII i VIII zgłębiały sposoby i metody radzenia sobie ze stresem podczas warsztatów „ Bez stres”. W trakcie spotkania młodzież dowiedziała się jak ważne jest kształtowanie poczucia własnej wartości i umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron w sytuacjach stresowych. Jest to szczególnie ważne dla uczniów kończących w bieżącym roku edukację w szkole podstawowej, muszą bowiem dokonać ważnych wyborów życiowych.