sowa

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w kl. II

Dzisiejszego dnia tabliczka mnożenia zawitała także do uczniów klasy II. Poprzez szereg gier i zabaw matematycznych wszyscy przypomnieli sobie i utrwalili tabliczkę mnożenia. Dodatkową atrakcją były zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonały model sowy widniejący na logo X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.