policjant

Spotkanie z policjantem w kl. VIII

Dnia 2 października, w ramach lekcji wychowawczej, odbyło się spotkanie klasy VIII z dzielnicowym Igorem Mironkiewiczem, które zostało podzielone na dwie części. Pierwsza poświęcona była profilaktyce antyuzależnieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. Uczniowie rozmawiali na temat dostępności i ogromnej szkodliwości tego typu środków. Druga część spotkania dotyczyła odpowiedzialności młodych ludzi za występki związane z demoralizacją i czyny karalne. Młodzież poznała restrykcje, które są następstwem naruszania obowiązującego prawa. Było to bardzo pouczające spotkanie.