Ślubowanie uczniów kl. I

W dniu 31.05.2021 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru nowemu składowi pocztu. Stanowią go: Wojciech Tatarczyk, Zuzanna Baranowska, Maja Górska. Następnie, długo wyczekiwaną w tym wyjątkowym roku ceremonię szkolną – przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów – poprowadziła Klaudia Sypek. To jedna z piękniejszych uroczystości i bardzo ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich rodziców oraz wychowawcy.
Dzieci w odświętnych strojach, zaprezentowały swoje umiejętności w części artystycznej, przygotowywanej pod kierunkiem wych. Elżbiety Śnieżko. W ten sposób udowodniły, że są gotowe do bycia członkami naszej społeczności szkolnej.
W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali kochać swoją ojczyznę, szanować innych, dbać o dobre imię swojej szkoły i pilnie się uczyć. Aktu pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem dokonał Dyrektor szkoły – Damian Sypek.
Po ślubowaniu, zadowoleni pierwszoklasiści otrzymali życzenia od Wójta Gminy Mielnik – Marcina Urbańskiego, rodziców oraz upominki ufundowane przez uczniów kl. 2 i Radę Rodziców.
Po zakończeniu uroczystości, uczniowie razem z rodzicami udali się na zajęcia edukacyjno-sportowe i ognisko w Szkółce Gospodarczej Wilanowo Nadleśnictwa Nurzec pod kierunkiem Dariusza Sapieżko.
Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej i pogodnej atmosferze. Cieszymy się, że będziecie tu z nami! Życzymy Wam wielu sukcesów!