Regulamin biblioteki

 1. Biblioteka szkolna jest czynna we wszystkie dni pracy szkoły, (określonych w harmonogramie pracy);
 2. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły tj. przede wszystkim lektury szkolne, podręczniki, literaturę pedagogiczną i informacyjną, literaturę piękną i popularnonaukową, czasopisma,
 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni naszej szkoły oraz rodzice;
 4. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne;
 5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można :
  • wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa);
  • czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory audiowizualne);
  • korzystając w pracowniach przedmiotowych (pomoce przekazane do dyspozycji nauczyciela);
 6. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko;
 7. Książki wypożyczonej nie można przekazywać osobom trzecim;
 8. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek. O ilości wypożyczeń decyduje nauczyciel-bibliotekarz;
 9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania i dbania o wypożyczone książki;
 10. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może wypożyczać z biblioteki podręczniki szkolne i korzystać z nich przez cały rok;
 11. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza;
 12. Uczeń jest zobowiązany do zwrócenia wszystkich wypożyczonych z biblioteki książek przed końcem roku szkolnego, (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę);
 13. Jeżeli uczeń przetrzymuje książki w domu i nie kontaktuje się z biblioteką wówczas bibliotekarz może wpisać mu do zeszytu uwag uwagę negatywną za niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych;
 14. Biblioteka jest pracownią szkolną, w której należy zachować szczególną ciszę, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym;