Site Loader

Zachęcamy do udziału!

„W okresie jesienno-zimowym dochodzi do powstawania wielu pożarów i zatruć czadem. Celem zwiększenia świadomości dzieci i ich rodziców Wójt Gminy Mielnik z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczonie Królewskiej serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym, którego tematem przewodnim jest wykonanie plakatu (dowolną techniką) pt. ,,OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM GMINY MIELNIK”

Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych:

1) 3-4 lat

2) 5 lat

3) 6 lat

Proponujemy następujące formy artystycznej wypowiedzi – rysunek, malarstwo, grafika.Wszystkie prace powinny być wykonane samodzielnie- nie przyjmujemy prac grupowych.Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A-4 i nie większy niż A-3.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 11 grudnia 2020 r. zdjęcie pracy zamieścić w komentarzu do posta/wysłać wychowawcy, określając przy tym grupę wiekową autora pracy. W przypadku wygranej dziecka skontaktujemy się z opiekunem celem przekazania pracy, wyrażenia zgody na ekspozycję pracy w Urzędzie Gminy i wręczenia nagród.”

Post Author: Anna Terechowicz