Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Deklaracja opłat za przedszkole

Oświadczenie – religia

Oświadczenie – Program „Szklanka mleka”


Statut Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Program wychowawczy

Koncepcja pracy przedszkola

Program profilaktyczny przedszkola

Raport z ewaluacji problemowej

Plan pracy przedszkola w Mielniku

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego