Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Z przyjemnością informujemy, iż uczeń klasy ósmej, Wojciech Tatarczyk, uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki. Tym samym, jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z matematyki i automatycznie uzyskuje z niego maksymalny możliwy wynik (100%) oraz otrzymuje roczną ocenę celującą z przedmiotu. Ponadto, laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Serdecznie gratulujemy!