Konkurs “Sławna Liczba Pi”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do tegorocznych obchodów Dnia Liczby Pi. Co roku jest to prawdziwe święto matematyki i wszystkich dziedzin, w których ta sławna liczba ma zastosowanie – a ma zastosowanie w wielu działach matematyki i w wielu innych gałęziach nauki.

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Liczby Pi nasza szkoła wspólnie z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku proponuje konkurs pt. “SŁAWNA LICZBA PI” przeznaczony dla wszystkich uczniów, którzy z tą liczbą dopiero się zapoznają lub tę liczbę już dobrze znają. Zadania konkursowe wszyscy chętni będą rozwiązywać według swojego stanu wiedzy: jedni bardziej intuicyjnie, inni z podejściem bardziej naukowym.

Celem konkursu jest:
• pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów,
• zachęcenie uczniów do poszukiwania wiedzy w różnych źródłach, wykonywania konstrukcji geometrycznych, wnioskowania i uzasadniania wniosków wyciągniętych ze swojej pracy badawczej.

Konkurs polega na rozwiązaniu przynajmniej jednego z zadań przedstawionych w poniższym załączniku i przysłaniu skanu lub czytelnego zdjęcia rozwiązania na adres: jtatarczyk@wp.pl lub k.kozlowska@mielnik.com.pl.

Prace należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem Autora/Autorki, informacją o szkole i klasie, do której Autor/Autorka uczęszcza. Dodatkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (formularz jest zamieszczony w załączniku).

Przy ocenie brana będzie pod uwagę poprawność merytoryczna rozwiązań zadań, staranność konstrukcji oraz uzasadnienie wniosków.

Termin nadsyłania prac: 27.03.2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 kwietnia 2021 r. na stronie szkoły i Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie związanym z Dniem Liczby Pi!