tabliczka mnożenia

Konkurs plastyczny „Sowy” – rozstrzygnięcie

Z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (w dniu 01.10.2021) został ogłoszony w naszej szkole konkurs plastyczny. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać logo Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, czyli sowę. Technika wykonania pracy była dowolna. Rysunki napływały do organizatorów konkursu przez cały tydzień. Rozstrzygnięcie odbywało się komisyjnie w dniu dzisiejszym. Zostały wyłonione oraz nagrodzone prace trójki uczniów naszej szkoły:

I miejsce Sergiusz Wojcieszuk

II miejsce Ola Leszczyńska

III miejsce Tobiasz Śnieżko

Każdy uczestnik konkursu otrzymał także bardzo dobre i celujące oceny z plastyki.

Gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział 🙂