Każdy ma jakieś ukryte zdolności

Każdy ma jakieś ukryte zdolności, trzeba je tylko rozbudzić w sobie. W naszej świetlicy staramy się pracować z dziećmi takimi metodami i technikami, aby każdy miał możliwość odkrycia w sobie własnego pokładu talentu. Prace, które wykonują dzieci są kolorowe i radosne. Materiały, które  wykorzystujemy w pracach  pochodzą również z recyklingu(karton, folia).