numer telefonu RPD

Dziecięcy Telefon Zaufania

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
informujemy, iż Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie, które jest odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży zmagającej się z kryzysem psychicznym, spowodowanym pandemią koronawirusa. W związku z tym został aktywowany całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 oraz czat internetowy https://brpd.gov.pl/sos-czat/ prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Za pomocą tych dwóch kanałów dziecko może uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie zastanowić się nad sposobem rozwiązania problemu.