podlaskie zaguby

„Cudze chwalicie …”

„Zostań nad Bugiem- tu się dzieje”- to projekt, który otrzymał wsparcie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Organizatorem projektu jest Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem”.
Cel projektu to poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności dzieci i młodzieży z terenu Podlasia Nadbużańskiego w obszarze możliwości rozwoju zawodowego, jakie dają zasoby środowiska naturalnego, małe przetwórstwo oraz turystyka i lokalne rzemiosło.
Zaplanowano bardzo ciekawe tematy wielu warsztatów, jednak szkoła mogła uczestniczyć tylko w jednym wybranym, do realizacji którego zaproszono Zespół Szkół w Mielniku.
W dniu 13 września klasa IV Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku uczestniczyła w Drohiczynie w warsztatach „Tradycje Podlasia Nadbużańskiego – zaguby” – planowane w Nadbużańskim Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Drohiczynie.
Zajęcia świetnie zaplanowane; dzieci były zaintrygowane sposobem wykonania słynnych zagubów, w pełni zaangażowały się w proces przygotowania i wykonania potrawy. Wspólna degustacja dostarczyła niezapomnianych wrażeń smakowych. W dalszej części warsztatów dzieci zwiedziły Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej.