Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała dotację z Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku w kwocie 6 200 zł przeznaczą na realizację projektu pn.”Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia”. Partnerem projektu jest Zespół Szkół w Mielniku im. Unii Mielnickiej. Przedsięwzięcie jest realizowane w terminie od 25 maja do 26 września 2021r. Uczestniczą w nim uczniowie naszej szkoły pozostający na wakacjach w miejscu zamieszkania, chcący twórczo spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania.

Projekt “Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia” znalazł się w trzynastce pozytywnie rozpatrzonych wniosków VI edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”, realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim przez Podlaski Instytut Kultury. Zainteresowanie programem było bardzo duże, wpłynęło 47 wniosków.

Celem projektu jest edukacja kulturalna młodzieży we współpracy z lokalną społecznością poprzez poznanie dziejów wydobycia i produkcji wyrobów kredowych na terenie Mielnika, kształtowanie cenionych społecznie umiejętności i postaw m.in. kreatywności, uważności, innowacyjnego działania, współpracy w grupie, kompetencji komunikacyjnych, nawiązywanie relacji z ludźmi, nabycie nowych umiejętności interpersonalnych, a także zdobycie umiejętności realizacji stawianych celów poprzez współdecydowanie o temacie i kształcie projektu, nabycie praktycznych umiejętności, co wpłynie na zwiększenie wiary w siebie.

W ramach realizacji projektu odbędą się następujące działania:
• Warsztaty dziennikarskie
• Rozmowy/wywiady z ludźmi związanymi z kopalnią
• Dzień kredy
• Warsztaty w muzeum geologicznym
• Warsztaty plastyczne
• Wyjazd do Białegostoku
• Opracowanie i wydanie publikacji

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.

Więcej informacji: https://pikpodlaskie.pl/konkurs-na-projekty-lokalne-2/