Ogłoszenia

 • Informujemy, iż w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa dla stref żółtych w całym kraju, w dniu 19.10.2020 (poniedziałek) na trasie Olendry - Mielnik podstawione będą dwa autobusy.


   Uwaga Rodzice, Uczniowie i Pracownicy szkoły!

  W związku z wprowadzeniem od 10.10.2020 r. "strefy żółtej" w całym kraju, od 12 października (poniedziałek) wprowadzamy na terenie szkoły obowiązek zakrywania ust i nosa poprzez noszenie maseczek bądź przyłbic ochronnych we wszystkich przestrzeniach wspólnych, tj. korytarzach, łazienkach i szatniach.

  Informujemy, iż wszystkie sprawy należy załatwiać listownie (pozostawienie dokumentu w skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły), telefonicznie bądź drogą emailową. 

  Osoby odbierające dzieci z placówki proszone są o przebywanie tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie (przy wyejściu głównym).


 Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dzień 14.10.2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do 13.10.2020r. do godziny 12:00) i uiszczeniu opłaty za posiłek.


 WAŻNE!!!

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zwolnieniem lekarskim p. Elżbiety Śnieżko od dnia 7 października 2020 r.  do momentu powrotu nauczyciela, funkcję wychowawcy kl. I będzie pełnić p. Małgotrzata Pałyga.  


   KONKURS!!! 

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku ogłasza konkurs skierowany do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej. 

Zasady udziału w konkursie są proste. 

Wystarczy, aby każdy uczeń z danej klasy opłacił składkę na Radę Rodziców. 

Przypominamy: wysokość składki za pierwsze dziecko wynosi 30zł., za drugie 20 zł., za trzecie i kolejne 10 zł. Płatność w sekretariacie szkoły. 

Zwycięzcą konkursu zostanie grupa, która do dnia 30 października 2020 r. dokona (w przeliczeniu procentowym) największej ilości wpłat. 

Nagroda główna : niespodzianka dla całej klasy. 

Życzymy powodzenia. 


Uwaga!

Rada Rodziców, jako firmę ubezepieczjącą dzieci i młodzież Zespołu Szkół (szkoła i przedszkole) oraz Żłobka Gminnego wybrała Wiener TU SA.

Składka na ubezpieczenie:

żłobek i przedszkole 34 zł

szkoła podstawowa: 42 zł 

Składka płatna do dnia 23.10.2020 r. w sekretariacie szkoły.


  UWAGA!!!

Dnia 10.09.2020 r. (czwartek) o godz. 15.45 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.

Przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki ochronnej.


 Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2020 r.

godz. 9.00 – kl. I – III (hala)

godz. 9.30 – kl. IV – VIII (hala)

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami klasach.

Dodatkowe informacje w związku z wytycznymi MEN, GIS i MZ związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19:

 • dowóz dzieci autobusem szkolnym zgodnie z rozkładem jazdy
 • umożliwiamy obecność rodziców dzieci z kl. I - III (1 dziecko = 1 rodzic)
 • przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki ochronnej

Procedury dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku od 1 września 2020 r. zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce COVID – 19.


Informujemy, iż w dniu 31 lipca 2020 r. zostaną ogłoszone wyniki egzaminów ósmoklasisty. Termin i sposób odbioru zaświadczeń absolwentów ZS w Mielniku będzie podany na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności.


Informujemy, iż w dniach 3-7.08.2020 r. dla uczniów z kl. IV-VIII ZS w Mielniku zostaną zorganizowane zajęcia wakacyjne pn. "Spotkajmy się w wakacje". W programie przewidziane są wyjazdy na basen, do kina i wiele innych atrakcji. Koszt ok.150 zł.

Realizacja zamierzonych zadań jest uzależniona od wytycznych MEN, GIS oraz MZ dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz od ilości zgłoszonych uczestników. 

Zgłoszenia dzieci przyjmowane są do dnia 1 lipca 2020 r. (środa) do sekretariatu szkoły pod nr tel. 85 657 70 25.


Drodzy Rodzice,                                                                                                            informujemy, że odpisy za obiady za miesiąc marzec będą odliczone we wrześniu.


Uprzejmnie informujemy, że w dniach 21 czerwca 2020 r. (niedziela) o godz. 9:00 w cerkwii oraz 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 8:15 w kościele odbędą się nabożeństwa z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.


  INFORMACJA

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 informujemy, że dzień 12.06.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

Ponadto, w dniach 16 - 18.06.2020 r. w Zespole Szkół w Mielniku zostaną przeprowadzone egzaminy ósmoklasisty. W tym czasie uczniowie z kl. I - VII mają dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Materiały edukacyjne do nauki zdalnej zostaną zamieszczone na stronie internetowe szkoły tylko na dni 15 czerwca oraz 19 czerwca br.


Serdecznie prosimy rodziców/opiekunów o zgłaszanie nieobecności dziecka na zajęciach do wychowawców grup oraz intendentki lub do sekrtetariatu szkoły.


Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego informujemy, że kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostało przedłużone do 26 czerwca 2020 r.


INFORMACJA!

Uprzejmie informujemy, iż w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku zostają wznowione zajęcia opiekuńczo - wychowawcze oraz dydaktyczne:

- od 18 maja 2020 r. zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno - wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- od 25 maja 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla uczniów kl. I - III,

- od 25 maja 2020 r. zajęcia świetlicowe dla uczniów kl. I- III,

- od 25 maja 2020 r. konsultacje dla kl. VIII przygotowujące go egzaminu,

- od 1 czerwca 2020 r. konsultacje dla kl. IV - VIII.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu organizacji ww. zajęć znajdują się w zakładce COVID-19 na stronie internetowej szkoły.


Wznowienie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

We czwartek 21.05.2020 o godz.15.30 zostają wznowione pozalekcyjne sportowe zajęcia SKS. Będą się one odbywały regularnie, dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godz.15.30 do 16.30. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby z klas IV - VIII, które zapisały się na nie na początku roku szkolnego (deklaracja, zgoda rodziców). Zajęcia prowadzone są przez pana Andrzej Gajko, w ramach projektu SKS pilotowanego przez Ministerstwo Sportu. 

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo podczas zajęć prosimy, aby dzieci przyszły już przebrane w strój sportowy, ponieważ korzystanie z szatni nie będzie możliwe. Maseczki obowiązują tylko podczas dojścia i powrotu z zajęć. W trakcie zajęć będą obowiązywały aktualne wytyczne MEN, GIS, MZ (z dnia 18.05.2020).

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail z panem Andrzejem Gajko (509 591 745, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

SKS Zmiany w prowadzeniu zajęć >>

SKS Zasady bezpieczeństwa >>


Uprzejmie informujemy, że w sekretariacie szkoły są do odbioru zdjęcia uczniów indywidualne, grupowe oraz klasowe.

Cennik:   

- album żółty z czterema zdjęciami w różnym formacie                                29 zł

- zdjęcie grupowe z cyfrową ramką                                                                13 zł

- portret na drewnie                                                                                         35zł

- portret na półtnie w złotej plastikowej ramce + trzy zdjęcia do ramek        49 zł

- portret na płótnie w szaroniebieskiej platikowej ramce + 2 zdjęcia 9x13    41 zł

- portret z cyfrowym tłem zima                                                                       34zł

- portret w antyramie                                                                                       39zł

- zdjęcie grupowe                                                                                            15 zł

- zestaw zdjęć do dokumentów                                                                       15 zł

- zdjęcia towarzyskie + ramka tekturowa z podpórką                                     15zł

- zdjęcia towaryskie duże + ramka tekturowa z podpórką                              18zł

- portret w brązowej ramce plastikowej                                                          35 zł

- portret w todze w ramce plastikowej                                                            34 zł

- portret drukowany na płótnie                                                                        49 zł

- portret w małej antyramie                                                                             37zł

- portret w dużej antyramie                                                                             42 zł

- plakat                                                                                                             29zł

- portret w białej ramce plastikowej                                                                33zł

- pamiątka z drugą grupą improwizowaną                                                      25zł

- trzy zdjęcia + magnes zielony                                                                       14zł

- podkładka pod myszkę                                                                                  25zł

- portret na płótnie w szaroniebieskiej plastikowej ramce                              39zł

- zdjęcia do dowodu osobistego, paszportu                                                     18zł


Uprzejmie informujemy, że nowy termin konkursu Kangur Matematyczny został ustalony na 28 maja 2020 r. 


 INFORMACJA

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 informujemy, że dzień 20.04.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W dniach 21-24.04.2020 r. będzie realizowane kształcenie na odległość. Materiały edukacyjne zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły według obowiąującego planu lekcji. 


 Drodzy Rodzice oraz Uczniowie, 

Przypominamy, iż w przypadku braku odpowiedniego urządzenia np. laptop, tablet, które jest niezbędne podczas kształcenia na odległość, szkoła umożliwia wypożyczenie ww. sprzętu po wcześniejszym podpisaniu umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 85 657 70 25.


Uprzejmie informujemy, że do dnia 15 kwietnia 2020 roku trwa w naszej szkole rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, serdecznie prosimy, aby dokumentacja była przekazywana drogą elektroniczną na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedzi na zaistniałe pytania udzielamy pod numerem telefonu: 85 65 77 025.

Karta zgłoszenia dziecka >>>

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły >>>


Uprzejmnie informujemy, iż w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04.2020 (czwartek). Szczegółowych informacji udziela: p. Katarzyna Gosk - Regionalny Koordynator Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 
ul. Złota 4, 15-016 Białystok
tel. 85 732 73 23 wew. 130
,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Drodzy Rodzice uczniów klasy VIII,

zachęcamy do zapozania się z informacjami dotyczącymi Programu Sypendialnego Horyzonty realizowanego przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC.

Program Stypendialny Horyzonty >>>


Uprzejmie informujemy, że dnia 16.01.2020 r. o godzinie 15.45 odbędzie się zebranie z  rodzicami. 


Uprzejmie infomujemy, iż w dniach 20 - 24.01.2020 r. zostanie zorganizowane zimowisko szkolne dla uczniów z kl. IV - VIII. W programie zimowiska przewidziane są wyjazdy na lodowisko, basen, do kina oraz zajęcia w ZS w Mielniku.  Opłata za udział w zimowisku to ok. 150 zł. Chętne osoby prosimy o jak najszybsze zgłoszenie do p. Joanny Sypek. Ilość miejsc ograniczona.


Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2019r. (czwartek) konsultacje z nauczycielami nie odbędą się.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 23-24.12.2019 r.,27.12.2019 r.,30-31.12.2019 r. 
 • 02-03.01.20 r., 07.01.20r.,
 • szkoła zapewnia opiekę po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do dnia 20.12.2019r.) i uiszczeniu opłaty za obiady, w tych dniach autobusy nie kursują.                              

Drodzy Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z informacją skierowaną do Państwa przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi.

Informacja dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży >>> 


W imieniu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Mielniku informujemy, iż zostanie wydany szkolny kalendarz biurowy na rok 2020 ze zdjęciami wszystkich grup oraz klas z Zespołu Szkół im Unii Mielnickiej w Mielniku. W związku z powyższym, istnieje możliwość umieszczenia logo Państwa firmy na w/w kalendarzu, który będzie świetną promocją. Prosimy o dokonanie wpłaty (od 100 zł) na nr konta Rady Rodziców 72 8071 0006 0015 3546 2000 0010.
W zależności od wysokości dokonanej wpłaty, będzie możliwość wybrania miejsca w kalendarzu w celu umieszczenia logo Państwa firmy.

Z góry serdecznie dziękujemy, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Mielniku


Informujemy, iż w dniach 20-22.11.2019r. zostanie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego i języka rosyjskiego.


UWAGA!!!

Dnia 14.11.2019r. o godz. 15:45 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej z wychowawcami.


Zaproszenie na II Podlaską Konferencję Rad Rodziców w Białymstoku

Zaproszenie >>


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dzień 14.10.2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do 11.10.2019r. do godziny 12:00) i uiszczeniu opłaty za posiłek.

Tego dnia autobusy szkolne nie kursują.


Konsultacje nauczycieli od miesiąca września 2019 r. odbywać się będą w każdy, ostatni czwartek miesiąca w godz. 15.30-16.15. 

O ewentualnych zmianach informować będziemy na bieżąco.


Uwaga!

Rada Rodziców, jako firmę ubezepieczjącą dzieci i młodzież Zespołu Szkół (szkoła i przedszkole) oraz Żłobka Gminnego wybrała Wiener TU SA.

Składka na ubezpieczenie:

żłobek i przedszkole 32 zł

szkoła podstawowa: 40 zł 

Składka płatna do dnia 25.10.2019 r. w sekretariacie szkoły.


KONKURS!!!

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku ogłasza konkurs skierowany do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej.

Zasady udziału w konkursie są proste.

Wystarczy, aby każdy uczeń z danej klasy opłacił składkę na Radę Rodziców.

Przypominamy: wysokość składki za pierwsze dziecko wynosi 30zł., za drugie 20 zł., za trzecie i kolejne 10 zł. Płatność w sekretariacie szkoły.

Zwycięzcą konkursu zostanie grupa, która do dnia 31 października 2019r. dokona (w przeliczeniu procentowym) największej ilości wpłat.

Nagroda główna : wycieczka dla całej klasy plus nagroda niespodzianka.

Życzymy powodzenia.


Drodzy Rodzice i Uczniowie,

informujemy o możliowści udziału w projekcie "Start-Up Academy", którego organizatorem jest Uniwersytet w Białymstoku.

Za zgłoszenie do projektu odpowiedzialni są rodzice. Szkoła nie ponosi kosztów związanych z organizacją i dowozem na zajęcia.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zaproszenie do udziału w projekcie >>

Ulotka II edycji projektu >>

Karta zgłoszeniowa >>


UWAGA!!!

Dnia 12.09.2019 r. o godz. 15.45 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 roku:

 • nabożeństwa w kościele i cerkwi o godz. 8.00,
 • uroczystości szkolne na hali sportowej od godz. 9.00


 Drodzy Rodzice!

W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka i organizowanymi w naszej szkole zabawami prosimy, aby tego dnia ( tj.3 czerwca) dzieci:

 • miały wygodne obuwie niezbędne do spacerowania po Mielniku i poszukiwania skarbów,
 • przekazały wychowawcom zgody rodziców na udział w ślizgawce wodnej,
 • posiadały ubrania na zmianę.                                                                                                   

   Serdecznie dziękujemy.


godo Mielnika

Zespół Szkół  im. Unii Mielnickiej

w Mielniku

                                DO PRZYJACIÓŁ, RODZICÓW I SYMPATYKÓW

                           ZESPOŁU SZKÓŁ IM. UNII MIELNICKIEJ W MIELNIKU,

                     FIRM, INSTYTUCJI ORAZ WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

Szanowni Państwo!

Komitet Fundacyjny Sztandaru Szkoły zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru.

W 2007 roku Zespołowi Szkół w Mielniku zostało nadane imię i wręczony sztandar. To było wielkie  i wyczekiwane wydarzenie w historii szkoły. Sztandar podniósł rangę naszej placówki i bardzo wzbogacił jej ceremoniał. Po dwunastu latach przyszedł jednak czas, że w naszym kraju dokonują się zmiany w systemie oświaty.   Z końcem tego roku szkolnego przestaje istnieć Zespół Szkół w Mielniku, ponieważ  wygaszane są wszystkie gimnazja. Nasza szkoła musi zmienić nazwę, a co z tym się wiąże - również sztandar. Po wakacjach zmieni się nazwa na  Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Unii Mielnickiej  w Mielniku.

Uroczyste wręczenie i poświęcenie sztandaru, połączone z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, planujemy na dzień 2 września tego roku. W czasie uroczystości fundatorzy poproszeni zostaną o osobiste (lub poprzez przedstawiciela) przybicie imiennego „gwoździa fundacyjnego” do drzewca sztandaru. Symboliczny gwóźdź z głowicą w kształcie tarczy, z ręcznie wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem (lub nazwą) i miejscowością (lub sprawowaną funkcją) fundatora, będzie pamiątkową cegiełką i deklaracją wsparcia każdej osoby, rodziny, firmy lub instytucji, która zamierza w ten sposób potwierdzić na sztandarze swoją obecność w historii szkoły.

Uprzejmie prosimy o dobrowolne darowizny na rzecz ufundowania sztandaru, w wysokości według Państwa możliwości i uznania do, 31 lipca 2019r.

Wartość symbolicznych cegiełek fundacyjnych ustalono na:

 • wpłata od 50 zł – dyplom honorowy wręczony fundatorowi;
 • wpłata od 200 zł – imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z tarczą koloru srebrnego i dyplom honorowy;
 • wpłata od 500 zł – imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z tarczą złoconą i dyplom honorowy.

Przykład gwoździa fundacyjnego    

gwd

Gwoździe fundatorów umieszczane będą od góry drzewca sztandaru, w kolejności od najwyższej darowizny. Wykaz fundatorów gwoździ opublikujemy też na naszych stronach internetowych.

Prosimy uprzejmie o dokonywanie wpłat na konto bankowe:

Nr rachunku: 87 8071 0006 0015 3575 2000 0010

Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej  ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik

W tytule przelewu proszę wpisać: „Darowizna na Sztandar Szkoły”.

 • dobrowolnych wpłat do 50 zł można dokonać w sekretariacie szkoły

Z całego serca dziękujemy za wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru oraz realizowanych przez nas działań. Łączymy wyrazy szacunku.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Przewodniczący Komitetu Fundacyjnego Sztandaru - Damian Michał Sypek

Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

ul. Brzeska 132 17-307 Mielnik, woj. podlaskie

tel./fax (085) 65 77 025

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: zs.mielnik.com.pl


Informujemy, że dnia 30.05.2019 r. o godz. 15.45 odbędzie sie ogólne zebranie z rodzicami dotyczące bezpieczeństwa dzieci i procedur z tym związanych.


Informujemy , iż od dnia 06.05.2019 r.do 31.08.2019r.hala sportowa w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku jest nieczynna.  

Osoby lub grupy zainetersowane korzystaniem z hali proszone są o kontakt telefoniczny pod nr. tel 85 6577 025.


Dnia 09.05.2019r. o godz.15.45 odbędzie się zebranie rodziców. Podczas zebrania prowadzone będą warsztaty dla rodziców "Jak zmotywować dziecko do nauki?" przez  KONCEPT Centrum Wsparcia, rozwoju i profilaktyki w Białymstoku. 

Tego dnia odbędzie się równiez cykl warsztatów dla uczniów naszej szkoły:

- klasy I-III SP " Agresji mówimy nie" 
- klasy IV-V SP "Razem raźniej "
- klasy VI-VII SP " Techniki aktywnego uczenia się" 
- klasa VIII SP "Jestem modny, bo się nie uczę" 
- klasa III G " Siła motywacji" 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 10-12.04.2019r.(egzamin gimnazjalny) szkoła zapewnia opiekę po wcześniejszym zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty za obiady, tego dnia autobusy kursują zgodnie z harmonogramem,
 • 15-17.04.2019 r. -dni wolne dla gimnazjum (egzamin ósmych klas)w tych dniach autobusy kursuja zgodnie z harmonogramem, 
 • 18-23.04.2019 r.-wiosenna przerwa świąteczna , w tych dniach autobusy nie kursują,
 • 29-30.04.2019r., 02.05.2019r. -w tych dniach szkoła zapewnia opiekę po wcześniejszym zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty za obiady, w  tych dniach autobusy nie kursują.

baner 4x3 1

Fundacja BGŻ BNP Paribas rusza z rekrutacją absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu „Klasa”

Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni - to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia.

Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. W tym roku, spośród wszystkich zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki.

Uczniowie objęci są wsparciem nie tylko w czasie nauki w liceum, ale również podczas pierwszego roku studiów, kiedy otrzymują stypendium o łącznej wysokości 4500 zł. Stypendyści mają również szanse na dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

Do Programu mogą zgłaszać się uczniowie, kończący w tym roku gimnazjum lub szkołę podstawową (w zależności od systemu nauczania, którym są objęci). Warunkiem jest, aby średnia ich ocen z pierwszego semestru wynosiła co najmniej 4,5. Program skierowany jest do uczniów, mieszkających w niewielkich miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł brutto.

Aby zgłosić się do Programu należy na stronie Fundacji zapoznać się z kryteriami naboru najbliższej szkoły, biorącej udział w Programie, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się pod linkiem: https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa.

Ogólnopolski Program Stypendialny „Klasa” prowadzony przez Fundację BGŻ BNP Paribas to jeden z najdłużej działających programów w Polsce. W ciągu 16 lat skorzystało z niego 700 uczniów z 300 miejscowości.


Od dnia 04.03.2019 r. zmianie ulega rozkład dzwonków, w związku z tym rozkład jazdy autobusów również uległ zmianie. Autobus po 7 godzinie lekcyjnej odjeżdża o godz. 14.35. 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatową dla rodziców, uczniów i nauczycieli

Nowe Horyzonty

www.nh.wroclaw.pl


Plan zimowiska szkolnego w dniach 28.02-31.01.2019r.

Poniedziałek 28.01.2019

7:30 – wyjazd (plac szkoły)

9:00-11:00 - lodowisko

11:30-13:30 – kino

13:30-15:00 – posiłek we własnym zakresie

Ok. 16:30 – powrót (plac szkoły)

Wtorek 29.02.2019

8:00-wyjazd (plac szkoły)

9:30-11:30 – basen

12:00-13:30 – posiłek we własnym zakresie

14:00-15:00 – TRICOLANDIA

Ok. 16:30- powrót (plac szkoły)

Środa 30.01.2019

8:00- wyjazd (plac szkolny)

10:00-11:00 – jumper park ( należy ze sobą zabrać skarpety do jumper parku antypoślizgowe, ewentualnie można zakupić cena 5 zł )

11:30-12:30 – posiłek we własnym zakresie

13:00-15:00 – lodowisko

Ok. 16:30 – powrót (plac szkoły)

Czwartek 31.01.2019

10:00-13:00 – gry i zabawy na hali

*dmuchany plac zabaw *paintball *ognisko


Uprzejmie informujemy, iż w dniu  07.01.2019r. zostaną zorganizowane dla uczniów zajęcia w szkole w godz. 7:00 – 16:00. Prosimy o zgłaszanie chętnych do uczestnictwa w zajęciach do sekretariatu oraz uiszczenia opłat za posiłki. Autobusy w tych dniach nie kursują.


Rada pedagogiczna podsumowująca I semestr nauki w roku szkolnym 2018/2019 odbedzie się dnia 16.01.2019 r.


Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24, 27, 28, 31.12.2018r. zostaną zorganizowane dla uczniów zajęcia w szkole w godz. 7:00 – 16:00. Prosimy o zgłaszanie chętnych do uczestnictwa w zajęciach do sekretariatu oraz uiszczenia opłat za posiłki. Autobusy w tych dniach nie kursują.


Zarządzenie nr 8/2018

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 27.11.2018 r.

w sprawie: opłat za dożywianie dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej w miesiącu grudniu 2018 r.

            Na podstawie art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Rady Gminy nr XXXV/162/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania zarządzam co następuje:

§ 1

W miesiącu grudniu 2018 r. należność z tytułu dożywiania dzieci i młodzieży Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w prowadzonej stołówce szkolnej wynosić będzie 50 % stawki miesięcznej.

                                                                                § 2

Zobowiązuję Sekretarza Szkoły do zapoznania z treścią zarządzenia uczniów, rodziców poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                   Dyrektor

                                                                              Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

                                                                              mgr Damian Michal Sypek


INFORMACJA O WYPOCZYNKU ZIMOWYM W FORMIE TURNUSU W 2019 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu” informuje, że organizuje wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Wypoczynek planujemy zorganizować w dwóch terminach:

1. 19.01.2019 r. - 28.01.2019 r. - Prywatne Kwatery Władysław Pańczyk, ul. Jana Pawła II 27/7a, Biały Dunajec 34-425

2. 29.01.2019 r. – 07.02.2019 r. -  Prywatne Kwatery Władysław Pańczyk, ul. Jana Pawła II 27/7a, Biały Dunajec 34-425

Warunki uczestnictwa w wypoczynku:

-  osoby urodzone od 01.01.2003r.;

-    co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym orazwypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS;

-    w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby, których rodzice mieszkają i/lub prowadzą gospodarstwo rolne na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, a następnie kwalifikowane będą osoby zpozostałych regionów Polski;

-  planowane są dwa turnusy po 45 osób, w tym w każdym turnusie zarezerwowanych jest 5 miejsc dla osób ubezpieczonych w ZUS, pozostałe miejsca przeznaczone są dla osób ubezpieczonych w KRUS (w przypadku braku lub niedostatecznej ilości osób ubezpieczonych w ZUS będą kwalifikowane osoby ubezpieczone w KRUS i na odwrót);

-    nie prowadzona jest rekrutacja telefoniczna, o zakwalifikowaniu na turnus decyduje data wpływu dokumentacji do biura LGD, wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie.

Rekrutacja trwa do 10.12.2018 r., należy dostarczyć następujące dokumenty:

-  kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku,

-  oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego,

 -  oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka FSUSR,

-  pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych,

-  regulamin uczestnika wypoczynku,

-  regulamin wypoczynku.

Osoby zakwalifikowane na wypoczynek dokonują wpłaty w wysokości:

-  400,00 zł/os. w przypadku rodziców ubezpieczonych w KRUS,

-  1150,00 zł/os. w przypadku rodziców ubezpieczonych w ZUS

Wpłaty należy uiścić do dnia 31.12.2018 r.

Cała dokumentacja dotycząca wypoczynku zimowego jest do pobrania na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl.

 

 


W dniu 15.11.2018 o godz. 15.45 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.


Dzień 02.11.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Autobusy w tym dniu nie kursują.


Ze względów organizacyjnych termin Święta Szkoły został przeniesiony na dzień 26.10.2018 r.


Rada Rodziców jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzież Zespołu Szkół i Żłobka Gminnego wybrała Gothaer TU. S.A. Suma ubezpieczeniowa w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 15 000 zł.

Składka za ubezpieczenie:

Żłobek 33 zł

Przedszkole 33 zł

Szkoła Podstawowa i Gimnzajum 41 zł. 

W przypadku gdy dwoje lub troje dzieci uczęszcza do tej samej placówki, każde kolejne dziecko ponosi składkę w wysokości 50 %. Składka płatna jest do 30.10.2018 r. 


 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się na hali naszego zespołu o godz. 9.00. Autobusy w tym dniu kursują zgodnie z rozkładem jazdy.


Dzień 01.06.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Istnieje możliwość zapewnienia opieki uczniom po uprzednim zgłoszeniu i opłaceniu za wyżywienie. Autobusy w tym dniu nie kursują.


 Dni 30.04, 02.05 i 05.05.2018 są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Isnieje mozliowść zapenienia opiki uczniom po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty za wyżywienie. Autobusy w tych dniach nie kursują. Zapisy przyjmowane są do dnia 27.04.2018.


Dni 18, 19, 20.04.2018 w związku z odbywającymi się egzaminami gimnazjalnymi są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwośc zapewnienia opieki uczniom, których rodzice pracują, po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty za wyżywienie. Autobusy w tych dniach kursują zgodnie z rozkładem. 


 Dzień 09.04.2018 r. jest dniem wolnym.  W dniu 14.04.2018 r. wszyscy uczniowie Zespołu Szkół uczą się. W dniu 14.04.2018 autobusy kursują zgodnie z rozkładem. 


W dniu 06.03.2018 r. (wtorek) w Zespole Szkół będzie można wykonać zdjęcia. Oferta dostepna na stronie www.mawi.pl. 


W dniach 20-23.02.2018 r. należy odebrać jabłka. Po dobiór należy zgłaszać się z reklamówką lub innym pojemnikiem.  Zapraszamy wszystkich rodziców.


Dzień 8 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Zespole Szkół (również przedszkole) w zamian za odpracowanie w dniu 14 kwietnia 2018 r.


UWAGA

Od dnia 04.12.2017 r. autobusy szkolne po południu we wszystkie dni tygodnia odjeżdżać będą o godz. 14.25 we wszystkich kierunkach.


Wpłat na Radę Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w wysokości:

I dziecko - 30 zł

II dziecko - 20 zł

III i kolejne dziecko - 10 zł

można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców

nr konta 72 8071 0006 0015 3546 2000 0010


Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzieży Zespołu Szkół, wybrała Gothaer TU S.A. . Suma ubezpieczenia w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 15000 zł.

Składka za ubezpieczenie:

przedszkole 33zł
szkoła podstawowa i gimnazjum 41 zł
W przypadku kiedy dwoje lub więcej dzieci uczy się w szkole lub uczęszcza do przedszkola każde kolejne dziecko ponosi opłatę w wysokości 50% składki ubezpieczeniowej.


W roku szkolnym 2017/2018 autobusy szkolne po południu odjężdżają w następujących godzinach:

poniedziałek - czwartek 14.25

piątek 15.15


 W dniu 23.06.2017 r. odwóz dzieci ze szkoły w następujących godzinach:

10.45 dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (autobus szkolny)

14.25 dzieci z przedszkola (autobus PKS)


Dzień 16.06.2017 jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół.


W dniach 10.07-21.07.2017 planujemy półkolonie współfinansowane z KRUS (co najmniej jeden rodzic ubezpieczony w KRUS). Zapraszamy chętne dzieci do zgłaszania uczestnictwa. Szkoła nie zapewnia transportu.  


W dniu 08.05.2017 obowiązuje strój galowy wszystkich uczniów naszego zespołu.


Dzień 02.05.2017 jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół. 


UWAGA

Od dnia 24.04.2017 odjazd autobusów szkolnych po południu codziennie o godz. 14.25 we wszystkich kierunkach.


Przypominamy rodzicom wychowanków przedszkola i uczniów Zespołu Szkół o możliwości odebrania kolejnej partii jabłek


Wiosenna przerwa świąteczna 13.04-18.04.2017 r.


W dniu 10.04.2017 o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
W programie m. in.:

- spotkanie z policjantem w sprawie zagrożeń z Internetu 


Uprzejmie informujemy, że nauki rekolekcyjne odbędą się w Zespole Szkół w Mielniku w następującym porządku:

 • poniedziałek 03.04.2017 w godz. 10.00-11.35
 • wtorek 04.04.2017 w godz. 13.30-15.00
 • środa 05.04.2017 w godz. 8.00-9.40

Dostarczono kolejną partię jabłek, które należy odebrać w Zespole Szkół w dniach 22-23.02.2017. Zapraszamy wszystkich Rodziców.


W dniach 30.01-02.02.2017 organizujemy „zimowisko wyjazdowe”. W programie między innymi: lodowisko, basen, kręgle, kino, teatr. Chętnych prosimy o zgłaszanie się. Koszt około 70 zł.


Uprzejmie informuję, iż w dniach 23, 27, 28, 29, 30.12.2016r. zostaną zorganizowane zajęcia w szkole w godz. 7.00 - 16.00 (zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe i inne).
Proszę o zgłaszanie uczniów chętnych do uczestnictwa w tych zajęciach oraz uiszczenia opłat za posiłki.


W dniu 19.01.2017 o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
W programie m. in.:
- koncepcja pracy Zespołu Szkół – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2016/2017
- spotkanie z policjantem w sprawie promowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
- spotkanie z Radą Rodziców


Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat na 10-dniowy wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Kolonie organizowane są w dwóch turnusach:
1. 23.01.2017r. - 01.02.2017r. do Murzasichle
2. 13.02.2017r. - 22.02.2017r. do Białego Dunajca
Proszę nie zgłaszać uczestników telefonicznie, ponieważ o zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje data dostarczenia dokumentacji wypoczynku do biura LGD a nie zgłoszenie telefoniczne. Liczba miejsc ograniczona.
UWAGA: O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się uczestnika poinformujemy telefonicznie.
Każdy uczestnik do 28.12.2016r. zobowiązany jest dostarczyć:
- kartę kwalifikacyjną uczestnika, oświadczenie rodzica, pisemną zgodę rodzica oraz dwa regulaminy;
Natomiast do dnia 05.01.2017r. należy dostarczyć do biura LGD zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (oryginał), że co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
Wpłaty w kwocie 400,00 zł należy dokonać do dnia 05.01.2017r.
Rekrutacja trwa do 28.12.2016r.

Więcej informacji na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

Dokumentacja wymagana do zgłoszenia dostępna jest na stronie Tygiel Goliny Bygu lub w sekretariacie szkoły


Uprzejmie informujemy, od dnia 01.01.2017 wpłaty za:

 • wyżywienie uczniów Zespołu Szkół 
 • wynajem hali, sauny

Należy dokonywać przelewem na konto Dochodów Oświatowych Szkoła Podstawowa
Nr konta 87 8071 0006 0015 3575 2000 0010 .

Wpłaty za:

- wynajem autobusu

należy dokonać przelewem na rachunek Zespołu Szkół

Nr konta 53 8071 0006 0002 8916 2000 0010 


W tym roku, podobnie jak w ubiegłym pozyskaliśmy jabłka, które należy odebrać w Zespole Szkół w dniu 25.11.2016. Zapraszamy wszystkich Rodziców.


15.11.2016 o godz. 15.30 zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W programie spotkanie w klasach.


Od dnia 07.11.2016 autobusy szkolne po południu będą kursować we wszystkich kierunkach w następujących godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek o godz. 14.25
wtorek o godz. 15.15


31.X.2016 jest dniem wolnym od nauki szkolnej. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapewnienia opieki uczniom, których rodzice pracują, po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty za wyżywienie. Autobusy szkolne w tym dniu nie kursują.


W dniach 26.09-30.09.2016 młodzież klas II i III Gimnazjum Publicznego w Mielniku wyjedzie do Tarnowca w ramach wymiany między szkołami.


22.09.2016 o godz. 15.30 zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W programie: zebranie ogólne, spotkanie w klasach ORAZ SPOTKANIE Rady Rodziców.


Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzieży Zespołu Szkół, wybrała Gothaer TU S.A. . Suma ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 13000 zł.

Składka za ubezpieczenie:

 • przedszkole 32zł
 • szkoła podstawowa i gimnazjum 40 zł

W przypadku kiedy dwoje lub więcej dzieci uczy się w szkole lub uczęszcza do przedszkola każde kolejne dziecko ponosi opłatę w wysokości 50% składki ubezpieczeniowej.

Dokumenty do pobrania:


Informujemy, iż uległ zmianie termin półkolonii zorganizowanych w Zespole Szkół w Mielniku. Aktualny termin to 18-29.07.2016


Przykładem lat ubiegłych również w tym roku Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku planuje zorganizowanie półkolonii dla dzieci w wieku 6-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest ubezpieczenie jednego z rodziców w KRUS. Planowany termin 04.07-15.07.2016.

Opłata za wypoczynek wynosi 50 zł. Chętne osoby proszone są o zgłoszenie się do wicedyrektora Zespołu Szkół p. St. Charko.


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu” informuje, że organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Składkowego Rolników.

Cała dokumentacja oraz wszelkie informacje dotycząca wypoczynku letniego znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl w zakładce aktualności.


W dniu 10.05.2016 o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców z wychowawcami w klasach.
Serdecznie zapraszamy.


Od dnia 18.04.2016 kursy autobusów po południu będą realizowane codziennie o 14.25.


 Serdecznie zapraszamy uczniów i Rodziców klas I-VI w dniu 8 marca 2016r. w godz. 11.50 – 12.35 do Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku na koncert zorganizowany przez Szkołę Muzyczną w Siemiatyczach.


 Zamiast zimowiska w Wasilkowie organizowane jest zimowisko wyjazdowe w Zespole Szkół w Mielniku w dniach 01-04.02.2016. Koszt zimowiska pokrywany przez uczestnika – 60 zł. Zgłoszenia i opłaty można dokonać w sekretariacie w Zespole Szkół. Zapraszamy uczniów w wieku 10-16 lat.

Program zimowiska

1.02 poniedziałek

 • 8.00 – 8.30 – śniadanie, kanapki na drogę
 • 8.30 - 11.00 – przejazd do Białegostoku
 • 11.00 – 13.00  - lodowisko
 • 13.00 - 13.30 - Przejście do galerii „Alfa”
 • 13.30 – 15.00 - kino Helios w galerii „Alfa”
 • 15.00 – 17.00 - przejazd do Mielnika
 • 17.00 - 17.15 - obiad
 • 17.15 – 18.15 - zajęcia na hali sportowej, gry stolikowe, gry i zabawy integrujące grupę, projekcja filmu o tematyce antyuzależnieniowej

2.02 wtorek

 • 8.00 – 8.30 – śniadanie, kanapki na drogę
 • 8.30 – 10.00 - przejazd do Białegostoku
 • 10.00 – 11.00 Muzeum Farmacji „Tajniki dawnej medycyny”
 • 11.00 - 11.30 - przejazd do kręgielni ul. Jurowiecka
 • 11.30 – 13.30 Kręgielnia „Kula – Hula” – kręgle, bilard
 • 13.30 – 15.30 przejazd do Mielnika
 • 15.30 – 16.00 - obiad
 • 16.00 – 18.00 zajęcia na hali sportowej, gry stolikowe, gry i zabawy integrujące grupę, warsztaty na temat zdrowego stylu życia

3.02 środa

 • 8.00 – 8.30 - śniadanie, kanapki na drogę
 • 8.30 - 10.30 - przejazd do Białegostoku
 • 10.30 – 11.30 - Muzeum Wojska Polskiego
 • 12.15 – 13.45 - Muzeum Zamenhofa
 • 13.45 - 15.45 – przejazd do Mielnika
 • 15.45 – 16.00 - obiad
 • 16.00 – 18.00 zajęcia na hali sportowej, warsztaty nt. uzależnień dot. młodzieży

4.02 czwartek

 • 7.15 - 7.30 – śniadanie, kanapki na drogę
 • 7.30 - 9.00 – przejazd do Siedlec
 • 9.00 – 10.00 – lodowisko
 • 10.00 - 10.30 – przejazd do kina
 • 10.30 - 12.30 – kino
 • 12.30 - 14.00 – przejazd do Mielnika
 • 14.00 - 14.30 – obiad
 • 14.30 - 17.00 - kulig


W dniu 22.01.2016 r. o godz. 15.30 zapraszamy na zebranie rodziców. W programie:

 • informacje dyrektora na temat funkcjonowania szkoły
 • spotkanie z policjantem
 • spotkanie z wychowawcami klas


Uprzejmie informuję, iż w dniach 23, 24, 28, 29, 30, 31.12.2015r. i 7, 8.01.2016 r. zostaną zorganizowane zajęcia w szkole w godz. 7.00 - 16.00 (zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe i inne).

Proszę o zgłaszanie uczniów chętnych do uczestnictwa w tych zajęciach oraz uiszczenia opłat za posiłki.


W dniu 23.11.2015 o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z wychowawcami w klasach. Serdecznie zapraszamy.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 roku:

 • nabożeństwo w cerkwi i kościele o godz. 8.00,
 • uroczystości szkolne na hali sportowej od godz. 9.00

Obowiązuje strój galowy.Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.05.2014r. wszystkich uczniów Zespołu Szkół obowiązuje strój galowy.


Uprzejmie informujemy, że nauki rekolekcyjne odbędą się w Zespole Szkół w Mielniku w następującym porządku:

 • poniedziałek 23.03 w godz. 10.00-11.35
 • wtorek 24.03 w godz. 13.30-15.00
 • środa 25.03 w godz. 8.00-9.40


Uprzejmie informujemy, że wydarzenia „Dzień Talentów” i „VIII Szkolny Konkurs Gimnastyczny” odbędą się 01.06.2015 r. a nie jak było wcześniej zaplanowane 20.03.2015 r.


Samorząd uczniowski organizuje wycieczkę do Warszawy w dniu 21.01.2015 r. W programie przewidziana jest wyjątkowa okazja uczestniczenia w niezwykłej projekcji filmu „Bogowie i królowie" w formacie 4D, zwiedzanie Muzeum Sportu oraz inne atrakcje. Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w wycieczce. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu osobiście lub telefonicznie: 856577025.


W dniu 23.01.2015 r. o godz. 15.30 zapraszamy na zebranie rodziców. W programie:
- wywiadówka profilaktyczna
- zapoznanie ze zmianami w WSO (m. in. ocena ważona)
- spotkanie z wychowawcami klas
- możliwość indywidualnego spotkania z terapeutą z zakresu uzależnień


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z rozkładem jazdy autobusów PKS, w dni wolne od nauki szkolnej, autobus kursuje:
- rano: bez zmian
- po południu: wyjazd sprzed szkoły w każdym kierunku o godz. 12.00

W związku z tym, rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci zostawały dłużej w przedszkolu, szkole prosimy o odebranie osobiście.

Jednocześnie informujemy, iż dzieci z kierunku: Homoty - Pawłowicze - Oksiutycze - Kudelicze będą przywożone i odwożone samochodem, który wozi dzieci niepełnosprawne.

W razie pytań prosimy o kontakt 85 65 77 025


Wręczenie nagród zwycięzcom II Mielnickiego Mikołajkowego Dyktanda nastąpi w dniu 18.12.2014 r. o godz. 10.35. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników.


W dniach 1 – 7 luty 2015r. w Rabce Zdroju zorganizowany zostanie obóz narciarski.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU ORAZ ZAPISY MOŻNA UZYSKAĆ:

DAMIAN SYPEK 698 622 674
MICHAŁ BARANOWSKI 535 647 999

Organizatorem jest Szkolny Klub Sportowy


W dniach 26.01-30.01.2015 r. zostanie zorganizowane zimowisko w Wasilkowie w ramach wymiany miedzy szkołami. W programie mi.in. lodowisko, kręgle, kino, zajęcia sportowe. Proszę o zgłoszenia pod numerem 856577025, osobiście w sekretariacie szkoły bądź bezpośrednio u wychowawców.


Uprzejmie informuję, iż w czasie przerwy świątecznej zostaną zorganizowane zajęcia w szkole w godz. 7.30 - 15.30 (zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe i inne). Proszę o zgłaszanie uczniów chętnych do uczestnictwa w tych zajęciach oraz uiszczenia opłat za posiłki.


W dniu 20.11.2014 o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców z wychowawcami w klasach. Serdecznie zapraszamy.


W dniu 07.11.2014 o godz. 8.00 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Obowiązuje strój galowy.


Dzień 10.11.2014 r. jest dniem wolnym od pracy w Zespole Szkół w Mielniku.


W związku z założeniem centrali informujemy o funkcjonujących numerach wewnętrznych w Zespole Szkół:

13 fax
14 intendentka
15 pokój nauczycielski
16 hala sportowa
17 biblioteka/ świetlica
18 przedszkole
19 księgowość


Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzież Zespołu Szkół, wybrała PZU . Suma ubezpieczenia w roku szkolnym 2014/2015 według I wariantu wynosi 11 000 zł.

Składka za ubezpieczenie:

 • przedszkole 33 zł
 • szkoła podstawowa i gimnazjum 38 zł

płatna do 30.10.2014.

Dokumenty do pobrania:

 • Opis: pdf
 • Ogólne warunki ubezpieczenia: pdf


Program Święta Szkoły 25.10.2014

10.00-10.15 część oficjalna (wprowadzenie sztandaru, hymn, meldunek wejście króla, przemówienia gości, wyprowadzenie sztandaru)

10.15-10.30 część artystyczno-konkursowa (występy: szkoła, przedszkole, Sosenka, wręczenie nagród, prezentacje nagrodzonych prac)

11.30-12.00 obiad

12.00-13.00 występ rycerzy

13.00-14.00 konkurs piosenki klasowej

14.00-15.15 film (możliwość zakupu popcornu i napojów)

15.15 odjazd

Rozkład jazdy autobusów w dniu 25.10.2014r.»


Od 13. X. 2014 kursy autobusów będą realizowane tak jak od 01.09 do 22.09 tzn.: poniedziałek i piątek odjazd po 7 godzinie lekcyjnej o 14.25, w pozostałe dni tygodnia po 8 godzinie lekcyjnej o 15.15. Nie ma autobusu po 5 lekcjach.


14. X. 2014 jest dniem wolnym od nauki szkolnej. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapewnienia opieki uczniom, których rodzice pracują, po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty za wyżywienie.


Od 22 września 2014 roku istnieje możliwość, aby uczniowie klas I-IV wponiedziałek i piątek wyjeżdżali wcześniejszym autobusem.

Kierunek:

Niemirów – wyjazd sprzed szkoły 12.40
Przedmieście 12.45
Sutno 12.53
Niemirów 13.00

Tokary – wyjazd sprzed szkoły 13.20
Homoty 13.35
Moszczona Królewska 13.45
Adamowo 14.00
Wilanowo 14.08
Tokary 14.15

Autobus kursowy(PKS-u) - poniedziałek i piątek wyjazd sprzed szkoły godz. 15.15


Pozostałe kursy bez zmian.


Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2014/2015, które odbędzie się 23 września 2014 roku o godz. 15.30 w Zespole Szkół w Mielniku.Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 roku:

 • nabożeństwo w cerkwi i kościele o godz. 8.00,
 • uroczystości szkolne na hali sportowej od godz. 9.00

Obowiązuje strój galowy.


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014:

 • w Przedszkolu – czwartek 26.06 o godz. 15.00 (korytarz szkolny)
 • w Szkole: nabożeństwo w cerkwi i kościele o godz. 8.00, uroczystości szkolne na hali sportowej


Wyjazd do Tarnowca 30.06 poniedziałek godz. 8.00. Powrót piątek 4.07 około godz. 21.00


Półkolonie Zespołu Szkół zorganizowane będą w dniach 14-28.07.1014. W ramach zajęć: wyjazdy do Siedlec (kino, basen), na wycieczkę do Janowa Podlaskiego i okolic, wesołe miasteczko.


Wiosenna przerwa świąteczna od 17.04 do 22.04.2014 r. Uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki będą mieli zorganizowane zajęcia w świetlicy oraz w przedszkolu (kl. I-III) po uprzednim uregulowaniu należności za wyżywienie.


W dniu 23.04.2014 r. o godz. 8.00 uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej wyjeżdżają na zajęcia do biblioteki i do kina w Białej Podlaskiej.


W dniu 01.04.2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej kl. I-IV nie mają zajęć lekcyjnych w związku ze sprawdzianem kl. VI i próbnym kl. V. Pozostali uczniowie, ci którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, będą mieli zorganizowane zajęcia w świetlicy oraz przedszkolu.


Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na Dni otwarte przedszkola w dniu 31.03 w godz. 9.30 – 11.00

W programie:

 • występy dzieci
 • zapoznanie z ofertą przedszkola
 • zwiedzanie przedszkola
 • zabawy taneczno - ruchowe na hali sportowej
 • poczęstunek


Spotkanie przyszłych uczniów kl. I Szkoły Podstawowej i rodziców odbędzie się 03.04.2014 r. od godz. 12.30. W programie m. in. pokaz tańców w wykonaniu Mielnickiego Klubu Tanecznego „Sosenka", oferta szkoły oraz spotkanie z wychowawcą.


W dniu 19.03.2014 o godzinie 15.30 zapraszamy rodziców uczniów klas I i IV Szkoły Podstawowej oraz I Gimnazjum na zebranie.


Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej wyjeżdżają na basen do Białej Podlaski i do kina w poniedziałek 17.03.2014 o godzinie 8.00. Powrót do szkoły około godziny 14.30


Fotograf w szkole – 18.03.2014 r. od godz. 9.00. Istnieje możliwość wykonania zdjęć:
- legitymacyjne – 8 zł
- towarzyskie – 8 zł
- grupowe – 10 zł
- komplet 3 portrecików – 28 zł


Spotkanie z doradcą zawodowym dla kl. III gimnazjum odbędzie się 19.03.2014 o godz. 8.55 w Bibliotece.


Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim dla kl. III Gimnazjum odbędzie się 20.03.2014 o godz. 8.55.


Tancerze z Mielnickiego Klubu Tanecznego „Sosenka" wyjeżdżają na zajęcia do Tołwina w dniu 21.03.2014r. o godz. 8.00. W programie godzina zajęć z dziećmi z Tołwina i występ przed społecznością szkolną szkoły w Tołwinie.


Przedszkolaki wyjeżdżają na basen w dniu 24.03.2014 r. o godz. 8.10., powrót około godz. 13.00


Spotkanie przyszłych uczniów kl. I Gimnazjum odbędzie się 03.04.2014 r. od godz. 12.30. W programie m. In. pokaz tańców w wykonaniu Mielnickiego Klubu Tanecznego „Sosenka", oferta szkoły oraz spotkanie z wychowawcą.

Uprzejmie informujemy, że nauki rekolekcyjne odbędą się w Zespole Szkół w Mielniku w następującym porządku:

poniedziałek 23.03 w godz. 10.00-11.35

wtorek 24.03 w godz. 13.30-15.00

środa 25.03 w godz. 8.00-9.40

      Wznowienie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Od czwartku 21.05.2020 o godz.15.30 zostają wznowione pozalekcyjne sportowe zajęcia SKS. Będą się one odbywały regularnie, dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godz.15.30 do 16.30. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby z klas IV - VIII, które zapisały się na nie na początku roku szkolnego (deklaracja, zgoda rodziców). Są to zajęcia w ramach projektu SKS pilotowanego przez Ministerstwo Sportu. Osobą prowadzącą w ZS Mielniku jest Andrzej Gajko.

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo podczas zajęć dzieci powinny przyjść już przebrane, ponieważ nie będzie można korzystać z szatni. Maseczki obowiązują tylko podczas dojścia i powrotu z zajęć, w czasie zajęć nie. W trakcie zajęć będą obowiązywały aktualne Zasady Bezpieczeństwa w czasie epidemii (18.05.2020) z późniejszymi zmianami. W razie pytań proszę o kontakt Andrzej Gajko 509 591 745 lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej
ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 025, fax 85 65 77 025
http://zs.mielnik.com.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serwis internetowy Zespołu Szkół w Mielniku używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

  
EU Cookie Directive Module Information