Ogłoszenia

W dniu 15.11.2018 o godz. 15.45 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 


 

Dzień 02.11.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Autobusy w tym dniu nie kursują.


 

Ze względów organizacyjnych termin Święta Szkoły został przeniesiony na dzień 26.10.2018 r.


 

Rada Rodziców jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzież Zespołu Szkół i Żłobka Gminnego wybrała Gothaer TU. S.A. Suma ubezpieczeniowa w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 15 000 zł.

Składka za ubezpieczenie:

Żłobek 33 zł

Przedszkole 33 zł

Szkoła Podstawowa i Gimnzajum 41 zł. 

W przypadku gdy dwoje lub troje dzieci uczęszcza do tej samej placówki, każde kolejne dziecko ponosi składkę w wysokości 50 %. Składka płatna jest do 30.10.2018 r. 


 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się na hali naszego zespołu o godz. 9.00. Autobusy w tym dniu kursują zgodnie z rozkładem jazdy.


Dzień 01.06.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Istnieje możliwość zapewnienia opieki uczniom po uprzednim zgłoszeniu i opłaceniu za wyżywienie. Autobusy w tym dniu nie kursują.


 Dni 30.04, 02.05 i 05.05.2018 są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Isnieje mozliowść zapenienia opiki uczniom po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty za wyżywienie. Autobusy w tych dniach nie kursują. Zapisy przyjmowane są do dnia 27.04.2018.


Dni 18, 19, 20.04.2018 w związku z odbywającymi się egzaminami gimnazjalnymi są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwośc zapewnienia opieki uczniom, których rodzice pracują, po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty za wyżywienie. Autobusy w tych dniach kursują zgodnie z rozkładem. 


 

 Dzień 09.04.2018 r. jest dniem wolnym.  W dniu 14.04.2018 r. wszyscy uczniowie Zespołu Szkół uczą się. W dniu 14.04.2018 autobusy kursują zgodnie z rozkładem. 


W dniu 06.03.2018 r. (wtorek) w Zespole Szkół będzie można wykonać zdjęcia. Oferta dostepna na stronie www.mawi.pl. 


W dniach 20-23.02.2018 r. należy odebrać jabłka. Po dobiór należy zgłaszać się z reklamówką lub innym pojemnikiem.  Zapraszamy wszystkich rodziców.


Dzień 8 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Zespole Szkół (również przedszkole) w zamian za odpracowanie w dniu 14 kwietnia 2018 r.


UWAGA

Od dnia 04.12.2017 r. autobusy szkolne po południu we wszystkie dni tygodnia odjeżdżać będą o godz. 14.25 we wszystkich kierunkach.


Wpłat na Radę Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w wysokości:

I dziecko - 30 zł

II dziecko - 20 zł

III i kolejne dziecko - 10 zł

można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców

nr konta 72 8071 0006 0015 3546 2000 0010


Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzieży Zespołu Szkół, wybrała Gothaer TU S.A. . Suma ubezpieczenia w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 15000 zł.

Składka za ubezpieczenie:

przedszkole 33zł
szkoła podstawowa i gimnazjum 41 zł
W przypadku kiedy dwoje lub więcej dzieci uczy się w szkole lub uczęszcza do przedszkola każde kolejne dziecko ponosi opłatę w wysokości 50% składki ubezpieczeniowej.


W roku szkolnym 2017/2018 autobusy szkolne po południu odjężdżają w następujących godzinach:

poniedziałek - czwartek 14.25

piątek 15.15


 W dniu 23.06.2017 r. odwóz dzieci ze szkoły w następujących godzinach:

10.45 dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (autobus szkolny)

14.25 dzieci z przedszkola (autobus PKS)


Dzień 16.06.2017 jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół.


W dniach 10.07-21.07.2017 planujemy półkolonie współfinansowane z KRUS (co najmniej jeden rodzic ubezpieczony w KRUS). Zapraszamy chętne dzieci do zgłaszania uczestnictwa. Szkoła nie zapewnia transportu.  


W dniu 08.05.2017 obowiązuje strój galowy wszystkich uczniów naszego zespołu.


Dzień 02.05.2017 jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół. 


UWAGA

Od dnia 24.04.2017 odjazd autobusów szkolnych po południu codziennie o godz. 14.25 we wszystkich kierunkach.


Przypominamy rodzicom wychowanków przedszkola i uczniów Zespołu Szkół o możliwości odebrania kolejnej partii jabłek


Wiosenna przerwa świąteczna 13.04-18.04.2017 r.


W dniu 10.04.2017 o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
W programie m. in.:

- spotkanie z policjantem w sprawie zagrożeń z Internetu 


Uprzejmie informujemy, że nauki rekolekcyjne odbędą się w Zespole Szkół w Mielniku w następującym porządku:

 • poniedziałek 03.04.2017 w godz. 10.00-11.35
 • wtorek 04.04.2017 w godz. 13.30-15.00
 • środa 05.04.2017 w godz. 8.00-9.40

Dostarczono kolejną partię jabłek, które należy odebrać w Zespole Szkół w dniach 22-23.02.2017. Zapraszamy wszystkich Rodziców.


W dniach 30.01-02.02.2017 organizujemy „zimowisko wyjazdowe”. W programie między innymi: lodowisko, basen, kręgle, kino, teatr. Chętnych prosimy o zgłaszanie się. Koszt około 70 zł.


Uprzejmie informuję, iż w dniach 23, 27, 28, 29, 30.12.2016r. zostaną zorganizowane zajęcia w szkole w godz. 7.00 - 16.00 (zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe i inne).
Proszę o zgłaszanie uczniów chętnych do uczestnictwa w tych zajęciach oraz uiszczenia opłat za posiłki.


W dniu 19.01.2017 o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
W programie m. in.:
- koncepcja pracy Zespołu Szkół – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2016/2017
- spotkanie z policjantem w sprawie promowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
- spotkanie z Radą Rodziców


Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat na 10-dniowy wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Kolonie organizowane są w dwóch turnusach:
1. 23.01.2017r. - 01.02.2017r. do Murzasichle
2. 13.02.2017r. - 22.02.2017r. do Białego Dunajca
Proszę nie zgłaszać uczestników telefonicznie, ponieważ o zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje data dostarczenia dokumentacji wypoczynku do biura LGD a nie zgłoszenie telefoniczne. Liczba miejsc ograniczona.
UWAGA: O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się uczestnika poinformujemy telefonicznie.
Każdy uczestnik do 28.12.2016r. zobowiązany jest dostarczyć:
- kartę kwalifikacyjną uczestnika, oświadczenie rodzica, pisemną zgodę rodzica oraz dwa regulaminy;
Natomiast do dnia 05.01.2017r. należy dostarczyć do biura LGD zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (oryginał), że co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
Wpłaty w kwocie 400,00 zł należy dokonać do dnia 05.01.2017r.
Rekrutacja trwa do 28.12.2016r.

Więcej informacji na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

Dokumentacja wymagana do zgłoszenia dostępna jest na stronie Tygiel Goliny Bygu lub w sekretariacie szkoły


Uprzejmie informujemy, od dnia 01.01.2017 wpłaty za:

 • wyżywienie uczniów Zespołu Szkół 
 • wynajem hali, sauny

Należy dokonywać przelewem na konto Dochodów Oświatowych Szkoła Podstawowa
Nr konta 87 8071 0006 0015 3575 2000 0010 .

Wpłaty za:

- wynajem autobusu

należy dokonać przelewem na rachunek Zespołu Szkół

Nr konta 53 8071 0006 0002 8916 2000 0010 


W tym roku, podobnie jak w ubiegłym pozyskaliśmy jabłka, które należy odebrać w Zespole Szkół w dniu 25.11.2016. Zapraszamy wszystkich Rodziców.


15.11.2016 o godz. 15.30 zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W programie spotkanie w klasach.


Od dnia 07.11.2016 autobusy szkolne po południu będą kursować we wszystkich kierunkach w następujących godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek o godz. 14.25
wtorek o godz. 15.15


31.X.2016 jest dniem wolnym od nauki szkolnej. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapewnienia opieki uczniom, których rodzice pracują, po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty za wyżywienie. Autobusy szkolne w tym dniu nie kursują.


W dniach 26.09-30.09.2016 młodzież klas II i III Gimnazjum Publicznego w Mielniku wyjedzie do Tarnowca w ramach wymiany między szkołami.


22.09.2016 o godz. 15.30 zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W programie: zebranie ogólne, spotkanie w klasach ORAZ SPOTKANIE Rady Rodziców.


 

Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzieży Zespołu Szkół, wybrała Gothaer TU S.A. . Suma ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 13000 zł.

Składka za ubezpieczenie:

 • przedszkole 32zł
 • szkoła podstawowa i gimnazjum 40 zł

W przypadku kiedy dwoje lub więcej dzieci uczy się w szkole lub uczęszcza do przedszkola każde kolejne dziecko ponosi opłatę w wysokości 50% składki ubezpieczeniowej.

Dokumenty do pobrania:

 


 

Informujemy, iż uległ zmianie termin półkolonii zorganizowanych w Zespole Szkół w Mielniku. Aktualny termin to 18-29.07.2016

 


 

Przykładem lat ubiegłych również w tym roku Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku planuje zorganizowanie półkolonii dla dzieci w wieku 6-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest ubezpieczenie jednego z rodziców w KRUS. Planowany termin 04.07-15.07.2016.

Opłata za wypoczynek wynosi 50 zł. Chętne osoby proszone są o zgłoszenie się do wicedyrektora Zespołu Szkół p. St. Charko.

 


 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu” informuje, że organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Składkowego Rolników.

Cała dokumentacja oraz wszelkie informacje dotycząca wypoczynku letniego znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl w zakładce aktualności.

 


 

W dniu 10.05.2016 o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców z wychowawcami w klasach.
Serdecznie zapraszamy.

 


 

Od dnia 18.04.2016 kursy autobusów po południu będą realizowane codziennie o 14.25.

 


 

 Serdecznie zapraszamy uczniów i Rodziców klas I-VI w dniu 8 marca 2016r. w godz. 11.50 – 12.35 do Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku na koncert zorganizowany przez Szkołę Muzyczną w Siemiatyczach.

 


 

 Zamiast zimowiska w Wasilkowie organizowane jest zimowisko wyjazdowe w Zespole Szkół w Mielniku w dniach 01-04.02.2016. Koszt zimowiska pokrywany przez uczestnika – 60 zł. Zgłoszenia i opłaty można dokonać w sekretariacie w Zespole Szkół. Zapraszamy uczniów w wieku 10-16 lat.

Program zimowiska

1.02 poniedziałek

 • 8.00 – 8.30 – śniadanie, kanapki na drogę
 • 8.30 - 11.00 – przejazd do Białegostoku
 • 11.00 – 13.00  - lodowisko
 • 13.00 - 13.30 - Przejście do galerii „Alfa”
 • 13.30 – 15.00 - kino Helios w galerii „Alfa”
 • 15.00 – 17.00 - przejazd do Mielnika
 • 17.00 - 17.15 - obiad
 • 17.15 – 18.15 - zajęcia na hali sportowej, gry stolikowe, gry i zabawy integrujące grupę, projekcja filmu o tematyce antyuzależnieniowej

2.02 wtorek

 • 8.00 – 8.30 – śniadanie, kanapki na drogę
 • 8.30 – 10.00 - przejazd do Białegostoku
 • 10.00 – 11.00 Muzeum Farmacji „Tajniki dawnej medycyny”
 • 11.00 - 11.30 - przejazd do kręgielni ul. Jurowiecka
 • 11.30 – 13.30 Kręgielnia „Kula – Hula” – kręgle, bilard
 • 13.30 – 15.30 przejazd do Mielnika
 • 15.30 – 16.00 - obiad
 • 16.00 – 18.00 zajęcia na hali sportowej, gry stolikowe, gry i zabawy integrujące grupę, warsztaty na temat zdrowego stylu życia

3.02 środa

 • 8.00 – 8.30 - śniadanie, kanapki na drogę
 • 8.30 - 10.30 - przejazd do Białegostoku
 • 10.30 – 11.30 - Muzeum Wojska Polskiego
 • 12.15 – 13.45 - Muzeum Zamenhofa
 • 13.45 - 15.45 – przejazd do Mielnika
 • 15.45 – 16.00 - obiad
 • 16.00 – 18.00 zajęcia na hali sportowej, warsztaty nt. uzależnień dot. młodzieży

4.02 czwartek

 • 7.15 - 7.30 – śniadanie, kanapki na drogę
 • 7.30 - 9.00 – przejazd do Siedlec
 • 9.00 – 10.00 – lodowisko
 • 10.00 - 10.30 – przejazd do kina
 • 10.30 - 12.30 – kino
 • 12.30 - 14.00 – przejazd do Mielnika
 • 14.00 - 14.30 – obiad
 • 14.30 - 17.00 - kulig

 


 

W dniu 22.01.2016 r. o godz. 15.30 zapraszamy na zebranie rodziców. W programie:

 • informacje dyrektora na temat funkcjonowania szkoły
 • spotkanie z policjantem
 • spotkanie z wychowawcami klas

 


 

Uprzejmie informuję, iż w dniach 23, 24, 28, 29, 30, 31.12.2015r. i 7, 8.01.2016 r. zostaną zorganizowane zajęcia w szkole w godz. 7.00 - 16.00 (zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe i inne).

Proszę o zgłaszanie uczniów chętnych do uczestnictwa w tych zajęciach oraz uiszczenia opłat za posiłki.

 


 

W dniu 23.11.2015 o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z wychowawcami w klasach. Serdecznie zapraszamy.

 


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 roku:

 • nabożeństwo w cerkwi i kościele o godz. 8.00,
 • uroczystości szkolne na hali sportowej od godz. 9.00

Obowiązuje strój galowy.

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.05.2014r. wszystkich uczniów Zespołu Szkół obowiązuje strój galowy.

 


 

Uprzejmie informujemy, że nauki rekolekcyjne odbędą się w Zespole Szkół w Mielniku w następującym porządku:

 • poniedziałek 23.03 w godz. 10.00-11.35
 • wtorek 24.03 w godz. 13.30-15.00
 • środa 25.03 w godz. 8.00-9.40

 


 

 

Uprzejmie informujemy, że wydarzenia „Dzień Talentów” i „VIII Szkolny Konkurs Gimnastyczny” odbędą się 01.06.2015 r. a nie jak było wcześniej zaplanowane 20.03.2015 r.

 


 

 

Samorząd uczniowski organizuje wycieczkę do Warszawy w dniu 21.01.2015 r. W programie przewidziana jest wyjątkowa okazja uczestniczenia w niezwykłej projekcji filmu „Bogowie i królowie" w formacie 4D, zwiedzanie Muzeum Sportu oraz inne atrakcje. Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w wycieczce. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu osobiście lub telefonicznie: 856577025.

 


 

 

W dniu 23.01.2015 r. o godz. 15.30 zapraszamy na zebranie rodziców. W programie:
- wywiadówka profilaktyczna
- zapoznanie ze zmianami w WSO (m. in. ocena ważona)
- spotkanie z wychowawcami klas
- możliwość indywidualnego spotkania z terapeutą z zakresu uzależnień

 


 

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z rozkładem jazdy autobusów PKS, w dni wolne od nauki szkolnej, autobus kursuje:
- rano: bez zmian
- po południu: wyjazd sprzed szkoły w każdym kierunku o godz. 12.00

W związku z tym, rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci zostawały dłużej w przedszkolu, szkole prosimy o odebranie osobiście.

Jednocześnie informujemy, iż dzieci z kierunku: Homoty - Pawłowicze - Oksiutycze - Kudelicze będą przywożone i odwożone samochodem, który wozi dzieci niepełnosprawne.

W razie pytań prosimy o kontakt 85 65 77 025

 


 

Wręczenie nagród zwycięzcom II Mielnickiego Mikołajkowego Dyktanda nastąpi w dniu 18.12.2014 r. o godz. 10.35. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników.

 


 

W dniach 1 – 7 luty 2015r. w Rabce Zdroju zorganizowany zostanie obóz narciarski.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU ORAZ ZAPISY MOŻNA UZYSKAĆ:

DAMIAN SYPEK 698 622 674
MICHAŁ BARANOWSKI 535 647 999

Organizatorem jest Szkolny Klub Sportowy

 


 

W dniach 26.01-30.01.2015 r. zostanie zorganizowane zimowisko w Wasilkowie w ramach wymiany miedzy szkołami. W programie mi.in. lodowisko, kręgle, kino, zajęcia sportowe. Proszę o zgłoszenia pod numerem 856577025, osobiście w sekretariacie szkoły bądź bezpośrednio u wychowawców.

 


 

Uprzejmie informuję, iż w czasie przerwy świątecznej zostaną zorganizowane zajęcia w szkole w godz. 7.30 - 15.30 (zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe i inne). Proszę o zgłaszanie uczniów chętnych do uczestnictwa w tych zajęciach oraz uiszczenia opłat za posiłki.

 


 

W dniu 20.11.2014 o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców z wychowawcami w klasach. Serdecznie zapraszamy.

 


 

W dniu 07.11.2014 o godz. 8.00 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Obowiązuje strój galowy.

 


 

Dzień 10.11.2014 r. jest dniem wolnym od pracy w Zespole Szkół w Mielniku.

 


 

W związku z założeniem centrali informujemy o funkcjonujących numerach wewnętrznych w Zespole Szkół:

13 fax
14 intendentka
15 pokój nauczycielski
16 hala sportowa
17 biblioteka/ świetlica
18 przedszkole
19 księgowość

 


 

Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą dzieci i młodzież Zespołu Szkół, wybrała PZU . Suma ubezpieczenia w roku szkolnym 2014/2015 według I wariantu wynosi 11 000 zł.

Składka za ubezpieczenie:

 • przedszkole 33 zł
 • szkoła podstawowa i gimnazjum 38 zł

płatna do 30.10.2014.

Dokumenty do pobrania:

 • Opis: pdf
 • Ogólne warunki ubezpieczenia: pdf

 


 

Program Święta Szkoły 25.10.2014

10.00-10.15 część oficjalna (wprowadzenie sztandaru, hymn, meldunek wejście króla, przemówienia gości, wyprowadzenie sztandaru)

10.15-10.30 część artystyczno-konkursowa (występy: szkoła, przedszkole, Sosenka, wręczenie nagród, prezentacje nagrodzonych prac)

11.30-12.00 obiad

12.00-13.00 występ rycerzy

13.00-14.00 konkurs piosenki klasowej

14.00-15.15 film (możliwość zakupu popcornu i napojów)

15.15 odjazd

Rozkład jazdy autobusów w dniu 25.10.2014r.»

 


 

 

 

Od 13. X. 2014 kursy autobusów będą realizowane tak jak od 01.09 do 22.09 tzn.: poniedziałek i piątek odjazd po 7 godzinie lekcyjnej o 14.25, w pozostałe dni tygodnia po 8 godzinie lekcyjnej o 15.15. Nie ma autobusu po 5 lekcjach.

 


 

 

14. X. 2014 jest dniem wolnym od nauki szkolnej. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapewnienia opieki uczniom, których rodzice pracują, po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty za wyżywienie.

 


 

 

Od 22 września 2014 roku istnieje możliwość, aby uczniowie klas I-IV wponiedziałek i piątek wyjeżdżali wcześniejszym autobusem.

Kierunek:

Niemirów – wyjazd sprzed szkoły 12.40
Przedmieście 12.45
Sutno 12.53
Niemirów 13.00

Tokary – wyjazd sprzed szkoły 13.20
Homoty 13.35
Moszczona Królewska 13.45
Adamowo 14.00
Wilanowo 14.08
Tokary 14.15

Autobus kursowy(PKS-u) - poniedziałek i piątek wyjazd sprzed szkoły godz. 15.15


Pozostałe kursy bez zmian.

 


 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2014/2015, które odbędzie się 23 września 2014 roku o godz. 15.30 w Zespole Szkół w Mielniku.

 


 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 roku:

 • nabożeństwo w cerkwi i kościele o godz. 8.00,
 • uroczystości szkolne na hali sportowej od godz. 9.00

Obowiązuje strój galowy.

 


 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014:

 • w Przedszkolu – czwartek 26.06 o godz. 15.00 (korytarz szkolny)
 • w Szkole: nabożeństwo w cerkwi i kościele o godz. 8.00, uroczystości szkolne na hali sportowej

 

 


 

 

Wyjazd do Tarnowca 30.06 poniedziałek godz. 8.00. Powrót piątek 4.07 około godz. 21.00

 

 


 

 

Półkolonie Zespołu Szkół zorganizowane będą w dniach 14-28.07.1014. W ramach zajęć: wyjazdy do Siedlec (kino, basen), na wycieczkę do Janowa Podlaskiego i okolic, wesołe miasteczko.

 

 


 

 

Wiosenna przerwa świąteczna od 17.04 do 22.04.2014 r. Uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki będą mieli zorganizowane zajęcia w świetlicy oraz w przedszkolu (kl. I-III) po uprzednim uregulowaniu należności za wyżywienie.

 

 


 

 

W dniu 23.04.2014 r. o godz. 8.00 uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej wyjeżdżają na zajęcia do biblioteki i do kina w Białej Podlaskiej.

 

 


 

 

W dniu 01.04.2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej kl. I-IV nie mają zajęć lekcyjnych w związku ze sprawdzianem kl. VI i próbnym kl. V. Pozostali uczniowie, ci którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, będą mieli zorganizowane zajęcia w świetlicy oraz przedszkolu.

 

 


 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na Dni otwarte przedszkola w dniu 31.03 w godz. 9.30 – 11.00

W programie:

 • występy dzieci
 • zapoznanie z ofertą przedszkola
 • zwiedzanie przedszkola
 • zabawy taneczno - ruchowe na hali sportowej
 • poczęstunek

 

 


 

 

Spotkanie przyszłych uczniów kl. I Szkoły Podstawowej i rodziców odbędzie się 03.04.2014 r. od godz. 12.30. W programie m. in. pokaz tańców w wykonaniu Mielnickiego Klubu Tanecznego „Sosenka", oferta szkoły oraz spotkanie z wychowawcą.

 

 


 

W dniu 19.03.2014 o godzinie 15.30 zapraszamy rodziców uczniów klas I i IV Szkoły Podstawowej oraz I Gimnazjum na zebranie.

 


 

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej wyjeżdżają na basen do Białej Podlaski i do kina w poniedziałek 17.03.2014 o godzinie 8.00. Powrót do szkoły około godziny 14.30

 


 

Fotograf w szkole – 18.03.2014 r. od godz. 9.00. Istnieje możliwość wykonania zdjęć:
- legitymacyjne – 8 zł
- towarzyskie – 8 zł
- grupowe – 10 zł
- komplet 3 portrecików – 28 zł

 


 

Spotkanie z doradcą zawodowym dla kl. III gimnazjum odbędzie się 19.03.2014 o godz. 8.55 w Bibliotece.

 


 

Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim dla kl. III Gimnazjum odbędzie się 20.03.2014 o godz. 8.55.

 


 

Tancerze z Mielnickiego Klubu Tanecznego „Sosenka" wyjeżdżają na zajęcia do Tołwina w dniu 21.03.2014r. o godz. 8.00. W programie godzina zajęć z dziećmi z Tołwina i występ przed społecznością szkolną szkoły w Tołwinie.

 


 

Przedszkolaki wyjeżdżają na basen w dniu 24.03.2014 r. o godz. 8.10., powrót około godz. 13.00

 


 

Spotkanie przyszłych uczniów kl. I Gimnazjum odbędzie się 03.04.2014 r. od godz. 12.30. W programie m. In. pokaz tańców w wykonaniu Mielnickiego Klubu Tanecznego „Sosenka", oferta szkoły oraz spotkanie z wychowawcą.

Uprzejmie informujemy, że nauki rekolekcyjne odbędą się w Zespole Szkół w Mielniku w następującym porządku:

poniedziałek 23.03 w godz. 10.00-11.35

wtorek 24.03 w godz. 13.30-15.00

środa 25.03 w godz. 8.00-9.40

 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej
ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 025, fax 85 65 77 025
http://zs.mielnik.com.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serwis internetowy Zespołu Szkół w Mielniku używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

  
EU Cookie Directive Module Information